Open Science Workshop 2021

31. 5. 2021

Datum

9. 6. 2021

Čas

10:00 - 16:00

Konání akce

Akce probíhá online na MS Teams

Jazyk

Akce bude v anglickém jazyce

Cílem letošního Open Science Workshopu je seznámit akademické a výzkumné pracovníky
s plánovanými aktivitami na celouniverzitní úrovni a dát prostor pro vyjádření připomínek a podnětů. Setkání bude rozděleno do dvou částí. V první části workshopu bude věnována představení vznikající Strategie Open Science 2022–2028 na MUNI a jejich praktických dopadů na vědecko-výzkumnou činnost. Zahraniční hosté nás seznámí s aktuálním stavem projektových podmínek Open Science do programů Horizon Europe a také s příklady dobré praxe implementace Open Science do oblasti vědecké komunikace v zahraničí. Interaktivní část bude věnována diskuzi podnětů získaných na tzv. „Open Science Roadshow“, která probíhala během jarních měsíců na jednotlivých hospodářských střediscích. Červnový workshop shrne získané poznatky a dá prostor pro další diskuzi plánovaných aktivit. Letní měsíce následně poslouží k dopracování strategického dokumentu, akčního plánu a souvisejících podpůrných metodik a dokumentů. Finální verze Strategie Open Science MUNI 2022–2028 by měla být hotova v září tohoto roku, aby mohla být do konce roku oficiálně schválena vedením univerzity.

Registrace Program akce Open Science Workshop 2021


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.