Online webinář: Specifika vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem

15. 9. 2021

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity vám přináší pátý webinář z cyklu Vzdělávací rozhledy, který se uskuteční ve čtvrtek 21. října 2021 v 16:00 a bude zdarma dostupný prostřednictvím přímého přenosu na Facebooku.

Vzdělávací rozhledy je nový stálý cyklus webinářů, který bude nabízet pohledy odborníků na některé aktuální otázky spojené s pedagogikou a se školstvím.

Datum

21. 10. 2021

Čas

od 16:00 do 17:30

Webinář je určen současným a budoucím pedagogům, ale také i dalším zájemcům o problematiku výuky a vzdělávání nerodilých mluvčích v českém prostředí. Výuka je koncipovaná interdisciplinárně; propojuje teoretické poznatky se zkušenostmi z praxe.

Slouží jako vstup do tématu vzdělávání cizinců, pozvolna na něj navazuje prezenční seminář o několika blocích, který má za cíl seznámit účastníky se specifickou oblastí vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ). Představí základní principy verbální a neverbální komunikace s žákem s OMJ, jeho postavení v české společnosti a českém vzdělávacím systému, i nejdůležitější zásady edukace jazykově a kulturně heterogenních kolektivů.

Zvláštní zřetel bude kladen na jazykové vzdělávání žáků s OMJ (přesahující rámec školní výuky českého jazyka a jazykových kurzů), včetně zprostředkování dalších studijních materiálů a relevantních zdrojů. Stranou nezůstane ani téma vzdělávání skrze moderní technologie, využitelné v online výuce.

Webinářem vás provedou

Bez popisku

Hana Svobodová působí na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU od roku 2015 a externě vyučuje češtinu pro cizince na Filozofické fakultě MU v Brně.  Doktorské studium absolvovala na Univerzitě v Lipsku s disertační prací Spezifika der Slawisierung der ehemals überwiegend deutschsprachigen Gebiete in Ostmitteleuropa, am Beispiel der regionalen Beharrungsphänomene in der tschechisch-deutschen Sprachkontaktzone und des tschechischen Randdialekts in der Stadt Broumov (deutsch Braunau) und ihrer Umgebung (2019). Ve vědecké práci se zaměřuje na vývoj spisovné češtiny, historickou mluvnici, sociolingvistiku, dialektologii a věnuje se problematice výuky českého jazyka pro cizince všech úrovní pokročilosti. Od roku 2015 působí jako administrátorka, examinátorka a hodnotitelka Zkoušky z českého jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR na ÚJOP UK Praha a je členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Od roku 2019 je zástupcem PdF MU  v krajském metodickém kabinetu Český jazyk a literatura Národního pedagogického institutu ČR. V současné době působí v rámci Poradenského centra RMU jako fakultní poradce za PdF MU a zabývá se problematikou studijní neúspěšnosti.

Bez popisku

Tereza Švandová
Studentka doktorského studijního programu Jazyková a literární komunikace na PdF MUNI, pracovnice Centra pro cizince JMK, regionální pracovnice Meta, o.p.s. pro Jihomoravský kraj, lektorka a milovnice umění. Jedna z prvních absolventek oboru Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vede své kroky již několik let směrem k podpoře cizinců a osob při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem. Svou lásku k umění ráda propojuje i s výukou.

Online přenos na Facebooku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.