Online křest didaktické pomůcky - Karty BEZRÁKOSKY

3. 3. 2021

Datum

4. 3. 2021

Čas

16:00 - 16:30

Místo konání

online ZOOM

Jste učitel a řešíte ve výuce stále dokola projevy nekázně bez kýženého výsledku?

Docházejí Vám nápady, jak dál?

Pak jsou tu právě pro Vás Karty BEZRÁKOSKY!

Sada karet, které máte možnost si na této stránce vytisknout pro vlastní potřebu, vznikaly jako didaktická pomůcka pro studenty učitelství Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nedostatečná podpora studentů učitelství a začínajících pedagogů v oblasti řešení kázně je jedním z problémů, kterým pedagogická obec musí čelit. Nesprávný classroom management často vede k problematické realizaci obsahového kurikula, demotivaci žáků i učitelů. Cílem pomůcky je poskytnout konkrétní nástroje, které mohou jednoduše pomoci v problematických situacích.

Ambicí karet není poskytnout návod jak budovat dobré třídní klima, nýbrž poskytnout pomocnou ruku v situacích, ve kterých si učitel neví rady, a často v momentálním rozpoložení sáhne k metodě, která se z dlouhodobějšího hlediska jeví jako neefektivní. Uvedené metody vycházejí z odborné zahraniční i české literatury a z expertní zkušenosti tvůrců pomůcky. Sledují vývojové trendy moderní pedagogiky a opírají se o koncepce, které školy v zahraničí úspěšně aplikují již několik let. Pro verifikaci metod v lokálním prostředí vytvořil realizační tým při tvorbě pomůcky větší počet karet, než našel svou cestu do výsledného balíčku, a v dotazníkovém šetření získával zpětnou vazbu od učitelů expertů. Jednalo se o vzorek 62 provázejících učitelů z fakultních škol Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kteří uváděli na škále míru využitelnosti a míru efektivity dané metody. 

Jak jednotlivým kartám rozumět?

Na přední straně vždy nalezneme název a popis dané metody. Z druhé strany se nachází dva příklady situací z praxe, jak lze metodu aplikovat. Zadní stranu doplňuje také graf, který přehledně uvádí zpracovanou zpětnou vazbu učitelů expertů na danou metodu. Lze z ní vyčíst, jak často učitel metodu používá a jak je podle něj v praxi efektivní.

Kmotrem karet bude Daniel Pražák, druhostupňový učitel a doktorand na PedF UK.

Odkaz na online křest Článek v magazínu M katedra pedagogiky


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.