Literárněvědná konference k 130. výročí narození Vladislava Vančury

2. 3. 2021

Datum

12. 3. 2021

Čas

od 9:00

Místo konání

Online MS Teams

Program jednání

Zahájení:

9.00 PhDr. David Kroča, Ph.D., proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Referáty

9.15 Doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity): Vladislav Vančura ve třech stoletích: život, tvorba a odkaz

9.45 Doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého): Časoprostor maloměsta v díle Vladislava Vančury

10.00 Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity): Podoby války v románech Pole orná a válečná a Tři řeky

10.15 Mgr. Ester Nováková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity): Obrazy z dějin národa českého v kontextu protektorátní historické prózy

Diskuse

11.00 PhDr. David Kroča, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity): Vedlejší text v dramatech Vladislava Vančury

11.15 Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.(Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity): Lékařská inspirace v dramatech Vladislava Vančury

11. 30 Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. (Moravské zemské muzeum): Texty Vladislava Vančury v brněnských divadlech 

11.45 Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity): Lexikálněsémantický rozbor Vančurovy Josefiny

Diskuse + přestávka

13.30 Ing. Mgr. Radomil Novák, Ph.D. (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity): Vladislav Vančura v intermediálním průsečíku literatury, filmu a hudby

13.45 Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity): Vladislav Vančura kritik v počátcích české radikální kritiky

14.00 Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy): Vzorkovnice způsobů vyprávění

14.15 Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity):  Archaismy v románu Markéta Lazarová

Diskuse

14.45 Doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (Pedagogická fakulty Masarykovy univerzity, Ústav pro českou literaturu AV ČR): Od vzpomínek k monografii: Jan Mukařovský o Vladislavu Vančurovi

15.00 Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR): Vladislav Vančura v zrcadle knižní ankety Lidových novin

15.15 Mgr. Jan Bílek, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové): Vladislav Vančura – pátečník

Diskuse + závěr konference

 

Jednání konference moderují:

doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (dopolední část) a doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D. (odpolední část)

Odkaz na online přenos


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.