Korpusy nejsou pouze dortové

4. 9. 2019

Mezinárodní den jazyků

Čtvrtek 26. 9. 2019

Zasedací místnost děkanátu Poříčí 7

14 - 17 hod.  

Víte, co je to jazykový korpus a jak jej využít ve výzkumu? Přineste si vlastní počítač, či tablet či smartphone a přesvědčte, že korpusy nemusí sloužit nejen jazykovědcům!

Sérii krátkých popularizačních přednášek pro studenty i pedagogy PdF MU připravili kolegové z jazykových kateder

(Přítomní studenti budou omluveni z výuky)

 

doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.  ABC o jazykovém korpusu: jak pracovat se SketchEngine

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. Jak si užít InterCorp

doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. Julia Roberts nebo Julia Robertsová / Pravopisné dublety v korpusu SYN2015, např. Impresionismus x impresionizmus

PhDr. Ivana Kolářová, CSc. Co vše nám o slově napoví jazykový kontext - aneb nejen lemmata, tagy a statistiky jsou v korpusu důležité 

PhDr. Alena Polická, Ph.D. Jak lze z jazykového korpusu vytvořit slovník slangu: příklad korpusu frankofonních rapových písní.

Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. Učím se rusky pomocí korpusů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.