Děti – cizinci v české mateřské škole a jejich podpora

9. 10. 2019

Zveme vás na mezinárodní konferenci pořádanou organizací OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire – světová organizace pro předškolní výchovu) ve spolupráci s Katedrou primární pedagogiky PdF MU, která se věnuje začleňování dětí – cizinců s odlišným mateřským jazykem do běžného chodu české mateřské školy. Letošní rok je ve znamení 30. výročí od přijetí Úmluvy o právech dítěte, proto budou účastníci konference seznámeni také s tímto nadnárodním kontextem a následně také s aktuálním stavem v ČR prostřednictvím sdělení zástupců ČŠI a MŠMT. Odpolední bloky budou zaměřeny na šíření dobré praxe českých mateřských škol v této oblasti prostřednictvím projektů a osobních zkušeností ředitelek MŠ (viz přesný program konference). 

Termín konání: 12. listopadu 2019 od 10 hodin

Místo konání: Galerie RUV, PdF MU, Poříčí 9 (suterén)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.