•  
 
Akce PdF MU

AKCE: Falling Walls Lab Czech Republic

4. 6. - 30. 6. 2019 | Brno - vědecké centrum Vida

Rádi bychom Vás informovali, že CEITEC v spolupráci s partnery i tenhle rok organizuje mezinárodní formát Falling Walls Lab Czech Republic, který se uskuteční 2. října ve Vida centru. Přihlašování pro účastníky je však již otevřeno. Akce je určena mladým vědcům, výzkumníkům a inovátorům a cílem je propagovat výjimečné myšlenky a globálně propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí.

Podstatou akce je za 3 minuty v angličtině prezentovat „dech beroucí“/ originální myšlenku, výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu. Vítěz národního kola (vybere odborná porota), bude reprezentovat Českou republiku v Berlíne (8. listopadu – den před výročím pádu Berlínské zdi). Na vítěze také čeká finanční odměna ve výši 1000 EUR a účast na Falling Walls konferenci (9. listopadu).

Vítězka z minulého roku Markéta Klíčová (Technická univerzita v Liberci) vyhrála v Německu cenu publika, co jí kromě dalších věcných výher přineslo mediální pozornost a to nejenom její výzkumu, ale i ústavu, fakultě a potažmo i univerzitě samotné.

Za Falling Walls Lab v České republice stojí výzkumné centrum CEITEC (Central European In­stitute of Technology) ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), němec­kým velvyslanectvím v Praze, společností xITEE, zábavním vědeckým parkem VIDA!, Technologickou agentu­rou (TA ČR) a agenturou CzechInvest.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Konference - Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination

2. 9. - 6. 9. 2019 | Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9 (suterén – galerie RUV)

Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination

Questions of what Central Europe is, whe re its borders are, and how we may characterize it, have been considered for a long time. A lot of prominent writers, historians, philosophers, and literary theorists have joined in debates of these topics in the last years and decades. According to many o f them, Central Europe is not just an area spreading from Germany to Russia, and from the Baltic to the Adriatic seas, but primarily it is a space characterized by a specific cultural milieu. The countries, cultures and nations present in this space are co nnected by something we might call a shared historical memory, a cultural and political experien ce and, without doubt, shared experience of research activities. This is illustrated by numerous scientific findings, approaches and theories that were produced , developed and disseminated in the Central European space in the 19 th and 20 th centuries. Focusing on literary theory and linguistics, which are inseparable in this context , one needs to admit that the Central European space was exceptionally prosperous i n creating, disseminating and interconnecting new linguistic and literary theoretical concepts d eveloped by the Vienna Circle, the Prague Linguistic Circle, the Bratislava Linguistic Circle, and others. The Prague Linguistic Circle in particular was a sort of (Central European) scientific and sociocultural crossroads from its foundation in 1926. Czechs , Slovaks, Germans, Russians, Ukrainians and members of various other nations were present at its meetings. Ideas both domestic and foreign were exchanged. A lot of issues were discussed in the environment of the Circle, such as Ferdinand de Saussure’s l inguistics and semiology, functionalism, Russian formalism (Roman Jakobson, Viktor Shklovsky, and Yuri Tynyanov), phenomenology (Edmund Husserl, Roman Ingarden, and Gustav Shpet), the arts and culture, as well as findings, theories and methods of various d isciplines of the social studies. This was the environment that gave birth to structuralism (Vilém Mathesius, Bohuslav Havránek, Jan Mukařovský, and Felix Vodič ka), phonology (Nikolai Trubetzkoy), and modern semiotics. Some aesthetic and philosophical conc eptions also played an important role in Central Europe. Among them, the aesthetic formalism of Johann Friedrich Herbart deserves a mention, as it co nnected Prague with Vienna , as well as Edmund Husserl’s phenomenology and philosophical conceptions of the Budapest School, namely Georg Lukács and his interpretation of Marxism and modern literature. Both Slovak František Miko and Anton Popovič) and Polish Michał Głowiński and Janusz Sławiński) schools of interpretation and semiotics have made an impact on the history of literary criticism The main aim of the conference Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination is to provide space to revise some of literary theory and criticism ’s findings , and for a more general discussion of particular literary theoretical and linguistic conceptions created and disseminated in the Central European space in the 20th century despite the complexities of its historical and political developments. The conference also aims to commemorate Roman Jakobson’s departure from Brno and Czechoslovakia in 1939 linguistics and literary theory would be different today without his influence, energy, and creative initiative. This holds also outside the Central European space.

Brno, September 2. - 6. 2019
Department of Czech Language and Literature
Faculty of Education, Masaryk University
Galery RUV
Poříčí 9 , 603 00 Brno

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Konference Život ve zdraví 2019

5. 9. - 6. 9. 2019 | Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 - suterén

Zveme vás na mezioborovou konferenci zaměřenou na vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblasti ochrany a podpory zdraví, která se koná pod záštitou doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty MU. Přispějte svými poznatky a náměty k výchově ke zdraví!

Tematické ohruhy:

  • Výzkum v oblasti ochrany a podpory zdraví
  • Projekty a programy ochrany a podpory zdraví
  • Vzdělávání v oblasti ochrany a podpory zdraví

5. - 6. září 2019 Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.
Zahájení konference: čtvrtek 5. 9. 2019 v 10:30, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 - suterén.
Ukončení konference: pátek 6. 9. 2019 v odpoledních hodinách.


Na konferenci je nutné se registrovat nejpozději do 20. 8. 2019

Leták | iCal | Webcal

 

Letní workshop ETA

6. 9. - 9. 9. 2019 | Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno, (pokoj TBA)

Pozvání na letní workshop ETA
Mezinárodní letní čtyřdenní workshop pořádaný Katedrou sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Brno, 2019


Dovolujeme si vás pozvat k účasti na druhém mezinárodním letním čtyřdenním
vzdělávacím semináři Educational Transactional Analysis (ETA) 2019 pod vedením
Dr. Sylvia Schachner (TSTA-E „Teaching and Supervising Transactional Analyst –
in Education“) na Masarykově univerzitě, který se koná ve dnech 6. - 9. 9.
2019.

Doporučujeme vám nenechat si ujít tuto jedinečnou příležitost - seznámit se s
tím, jak lze vzdělávat dle principů Transakční analýzy.

Studenti si mohou tento předmět (So534 - Educational Transactional Analysis (4
credits) také zaregistrovat.

Za účelem uplatnění, žádáme vás, abyste finančně přispět k společnému občerstvení (2500 Kč za osobu s výjimkou studentů MU), které mají být poskytnuty v průběhu workshopu a registraci postupujte podle následujících pokynů:

Uzávěrka přihlášek (Krok 1, Krok 2, Krok 3) je 21. srpna.
Krok 1: Prosím, zaplaťte poplatek 2500 Kč / 100 EUR
(Studenti MU jsou osvobozeni od placení poplatku)
Krok 2:Zaregistrujte se vyplněním dotazníku.
Krok 3: Pro studenty MU: Přihlaste se do kurzuSo534 - Vzdělávací transakční analýza(4 kredity)

Kdy:6. - 9. září 2019
Pá - Po: 9:00 - 17:30
(40 kontaktních hodin navázaných na osobní konzultace a dohled)
Kde:Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno, (pokoj TBA)

Čtyřdenní workshop bude probíhat v angličtině. (Je-li to nutné, lze zajistit český překlad.)
Všichni účastníci obdržícertifikát o absolvování letního workshopu pro analýzu transakčních transakcí(40 kontaktních hodin).


Případné dotazy vám rád zodpoví Mgr. Petr Soják, Ph.D., lektor, psychoterapeut, kouč,sojakpetr@centrum.cz


Web | iCal | Webcal

 

Léčiva v životním prostředí rostlin

11. 9. 2019 | Univerzitní kampus Brno-Bohunice, pavilon A11, místnost 305

Na znečištění životního prostředí se v současné době podílejí vedle klasických polutantů (toxické kovy, pesticidy…) i humánní a veterinární léčiva, která nejsou v čistírnách odpadních vod zcela degradována a obohacují tak odpadní vody a kaly, využívané jako hnojiva nebo na závlahu. Na rozdíl od účinku na živočichy, jejich vliv na rostliny není dosud prakticky znám. Přitom rostliny mají nezastupitelnou roli v potravním a potravinovém řetězci i funkci ekosystémů. Srdečně Vás zveme na přednášku o tomto zásadním tématu. Nabídneme spolupráci a prozradíme mnohem více. Těší se na Vás doc. Marie Kummerová, dr. Štěpán Zezulka a kolegové.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Aktuální trendy v oblasti VaV z pohledu zaměstnance VŠ

12. 9. 2019 | Univerzitní kampus Brno-Bohunice, pavilon A11, místnost 306

Víte, jaké jsou novinky v oblasti pracovního práva a jak se se současnou situací vyrovnávají na ostatních vysokých školách a výzkumných organizacích? Zajímá Vás, co je dobré vědět při realizaci spolupráce mezi vysokými školami a aplikační sférou a na co si dát pozor při licencování, smluvním výzkumu, účinné spolupráci či zakládání tzv. spin-off společností? Toto a mnohem více se dozvíte na školení, které povede Aleš Vlk a Matej Kliman. Prosíme o registraci do 6. 9. na helanej@sci.muni.cz.

Web | Leták | iCal | Webcal

 

Open Day MUNI 2019 - den otevřených dveří

13. 9. 2019 | Masarykova univerzita

Srdečně vás zveme na Open Day 2019 – den otevřených dveří na MUNI! Událost je primárně určena středoškolským zájemcům o studium na Masarykově univerzitě. V pátek 13. září 2019 od 9 hodin se zájemcům otevře 8 fakult – s výjimkou lékařské fakulty, která se uchazečům letos poprvé představí v rámci vlastního dne otevřených dveří v sobotu 30. listopadu. Program Open Day je plně v režii studentských koordinátorů, návštěvníci získají například informace k přijímacímu řízení, nové studijní nabídce a především na vlastní oči poznají fakulty Masarykovy univerzity. V rámci jednoho dne je možno navštívit až tři místa, kromě fakult je možné se seznámit s aktivitami mimofakultních pracovišť jako CEITEC, CPS, Kariérní centrum, Centrum zahraniční spolupráce či středisko Teiresiás. Registrace možná od pátku 23. srpna na webu openday.muni.cz.

Fak

Web | iCal | Webcal

 

Zahájení akademického roku 2019/2020

19. 9. - 19. 9. 2018 | Augustiniánského opatství a farnost při bazilice Nanebevzetí P.Marie na Starém Brně

Srdečně Vás zveme na slavnostní Zahájení akademického roku 2019/2020 s předáním Ceny rektora vynikajícím pedagogům a Ceny SKAS za studentský podíl na výuce, které se uskuteční první týden nového akademického roku, ve čtvrtek 19. září 2019 od 18 hodin. Slavnost bude probíhat v areálu Augustiniánského opatství, Rajské zahradě a slavnostní oceňování pak v Kapitulní síni, vstup na akci je od Baziliky Nanebevzetí Panny Marie. O hudební doprovod se postará multižánrové smyčcové kvarteto Husák Quartet. V rámci akce bude také možné navštívit expozici Mendelova muzea, Muzea starobrněnského opatství a prohlédnout si Pivovar Starobrno.

Leták | iCal | Webcal

 

100+70+25 let mluvíme společnou řečí

27. 9. 2019 | Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, učebna 50 a Relaxační a konferenční místnost/suterén

Srdečně Vás zveme na konferenci, která se koná při výjimečné příležitosti výročí založení Masarykovy univerzity, ZŠ a MŠ logopedické Veslařská 234, Brno, a Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU.

Cílem konference je diskuse o aktuálních trendech v odborné přípravě budoucích speciálních pedagogů, prezentovány budou výsledky výzkumných šetření a také inovativní přístupy v oblasti logopedické intervence a podpory dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Konference bude probíhat 27. 9. 2019 od 9.30 v učebně 50 a RUV.


Web | Leták | iCal | Webcal