•  
 
Akce PdF MU

Brno Art Week

23. 4. - 28. 4. 2019 | Brno

Brno Art Week je jedinečný brněnský festival výtvarné kultury, který vám i letos nabídne množství aktivizujících akcí a programů, pomocí kterých vám příblíží aktuální výtvarné dění. Setkáme se na výstavách, budeme diskutovat s umělci, zúčastníme se výtvarných dílen, čekají nás přednášky, vernisáže i odborná konference.

Brno Art Week od letošního roku navíc spolupracuje i s projektem Open Studios, jehož základním modem operandi je princip „otevřených dvěří“ uměleckých ateliérů, takže budete mít jedinečnou příležitost seznámit se se současným uměním přitažlivou formou návštěvy pracovního prostředí umělců.

Desátý ročník BAW je věnován stému výročí vzniku Masarykovy univerzity.

Pořadateli BAW jsou Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, TIC Brno a Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty MU.

Web | iCal | Webcal

 

Třicítka na krku: klavírní recitál doc. Petra Haly

24. 4. 2019 | Sál Konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity si vás s nesmírnou radostí dovoluje pozvat na koncert
k významnému pracovnímu jubileu
doc. Mgr. Petra Haly, Ph.D. et Ph.D.,
z Katedry hudební výchovy PdF MU. ◾ datum a čas
24. 4. 2018 18:00

◾ místo
Sál Konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

◾ vstup zdarma

◾ program
B. Smetana:
Tři salonní polky op.7
Obkročák (z cyklu České tance)
Macbeth a čarodějnice

(přestávka)

P. Hala:
Midnight Snowstorm

L. Janáček:
V mlhách
I. Andante
II. Molto Adagio
III. Andantino
IV. Presto

Sonáta "Z ulice", 1. X. 1905
I. Předtucha
II. Smrt

Petr Hala (*1965) je brněnský rodák. Klavír studoval na Konzervatoři Brno u prof. L. Svobodové a následně na Janáčkově akademii múzických umění u doc. J. Smýkala. Po studiu nastoupil v roce 1989 na Katedru hudební výchovy PdF MU (tehdy UJEP), kde je činný dodnes. Jako klavírista svou pozornost zaměřuje zejména na interpretaci soudobé vážné hudby, ale na repertoáru má i četná díla českých i světových klasiků. Celý profesní život se věnuje kompozici, nejprve jako autodidakt, roku 2015 však úspěšně dokončil doktorské studium na JAMU v Brně v oboru Kompozice a teorie kompozice. Řada jeho skladeb byla provedena veřejně, m.j. Křížová cesta (2012, Praha, Plzeňská filharmonie), Český lev (2015, Praha, Pražská komorní filharmonie) a operní fraška Mistrová (2016, Brno, Operní studio JAMU). V roce 2010 získal druhou cenu ve „Fifth International Composition Competition Prof. Ivan Spassov" v Bulharsku za varhanní skladbu Renuntiation. Za orchestrální kompozici Český lev získal v roce 2015 Cenu děkana za významný umělecký čin.

iCal | Webcal

 

Citování a citace: příklady (ne)dobré praxe

2. 5. 2019 | Relaxační a konferenční místnost, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno

Přednáška z cyklu Vysoké školství v pohybu: výzvy a odezvy seriál význačných přednášek — jaro 2019 — na Pedagogické fakultě MU

Citování a citace: příklady (ne)dobré praxe
— doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. —
(PdF MUNI, Brno)


V  přednášce se podrobněji zaměřím na fenomén citací a  citování. Ačkoli počty citací tradičně vypovídaly zejména o reputaci a přínosnosti vědců v akademické komunitě, aktuálně se začíná citacím přiřazovat také určitá ekonomická hodnota. Vědci s větším počtem citací získávají více peněz na vědu, dříve dosahují akademické graduace a získávají atraktivnější pracovní pozice. Nejprve pojednám o obecnějším pozadí vědeckého citování a vymezím jeho možné podoby, upozorním na související oborová specifika a odkážu na vybraná doporučení a příklady dobré praxe. Následně upozorním na eticky závadné a sporné citační praktiky a popíšu jejich konkrétní dopady na fungování vědeckých komunit. Zvláštní pozornost budu věnovat zejména citačním kartelům a účelovým citacím (darovaným, vynuceným, recipročním, autocitacím).

iCal | Webcal

 

Den absolventů Pedagogické fakulty MU

14. 6. 2019 | Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7/9 Brno

14.6. večer vás zveme na Pedagogickou fakultu MU na akci s názvem Den absolventů Pedagogické fakulty MU

Budeme mít připravený hudební program, akce pro děti, točené pivo, limonádu, posezení u ohně a špekáčky k opékání. Setkání je především pro absolventy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, ale rádi na akci uvidíme i současné studenty, zaměstnance, rodinné příslušníky a kohokoliv dalšího

Web | iCal | Webcal | Mapa | GPS: 49.187604, 16.595810