27. středoevropská geografická konference

26. 9. 2019

Zveme všechny zájemce (nejen) o regionální geografii na 27. středoevropskou geografickou konferenci pořádanou katedrou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Katedrou geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Jihomoravskou pobočkou České geografické společnosti.

Letošní ročník bude v duchu Regionální geografie na VŠ, SŠ a ZŠ. Zaměříme se na aktuální podobu výuky regionální geografie a otevřeme otázky týkající se jejího budoucího směřování.

Termín konání: 17. října 2019 (plenární referáty, panelové diskuse, posterová sekce, společenský večer)

Místo konání: Galerie RUV (suterén), učebny katedry geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, 603 00 Brno


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.