27. středoevropská geografická konference

26. 9. 2019

Zveme všechny zájemce (nejen) o regionální geografii na 27. středoevropskou geografickou konferenci pořádanou katedrou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Katedrou geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Jihomoravskou pobočkou České geografické společnosti.

Letošní ročník bude v duchu Regionální geografie na VŠ, SŠ a ZŠ. Zaměříme se na aktuální podobu výuky regionální geografie a otevřeme otázky týkající se jejího budoucího směřování.

Termín konání: 17. října 2019 (plenární referáty, panelové diskuse, posterová sekce, společenský večer)

Místo konání: Galerie RUV (suterén), učebny katedry geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, 603 00 Brno

Více článků

Přehled všech článků