Bez popisku

Aktuality


 

Co poprvé s sebou?

Svačinku, přezůvky, oblečení na ven dle počasí, náhradní oblečení (v případě pravidelné docházky možnost uložení v centru), hygienické potřeby (plíny, ubrousky) a hlavně dobrou náladu.

Vše je dobré si podepsat.

Jak mohu své dítě přihlásit?

Nejprve vyplňte přihlášku.

Projděte si provozní řád

Přihlaste svoje dítě na konkrétní den a čas skrze přihlašování

Jak je to s platbou?

Platba probíhá prostřednictvím Obchodního centra MU. Je potřeba si předem zakoupit balík 12 vstupů do centra v ceně 726 Kč vč. DPH. Po využití všech zakoupených vstupů je nutné si balík zakoupit znovu.

Fakultní dětské centrum PiDi Muňátka

Dětské centrum je založeno na respektujícím a rodinném přístupu. Programová náplň je tvořena podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a dále inspirována montessori pedagogikou.

Spolu se studentkami Učitelství pro mateřské školy vytvoříme prostředí tak, aby dětem pomáhalo v maximálním rozvoji jejich vrozeného potenciálu a objevování. Rodiče budou s programem pravidelně seznamováni, aby se mohli připravit na zvědavost svých dětí a na překvapení, která jim přichystají.

Prostory (v suterénu budovy, bývalá knihovna) jsou útulné a diferencované do malých koutků.

Děti mají k dispozici tyto oblasti: praktický život pro rozvoj samostatnosti; smyslový materiál pro objevování, tříbení smyslů; čtecí koutek a poznávání přírody a světa.

Informace a kontakty

Poříčí 9, v suterénu (budova A, bývalá učebna 66, místnost -1002)

Provoz od 8:00 do 17:00

Možnost docházky max. 3 dny v týdnu, max. 4 hodiny/den, cena 1 vstupu 60,50 Kč vč. DPH

Maximální počet dětí ve skupině je 10, věk dětí od 1 roku do 6 let

Telefon: 774 538 586 (mobilní linka přímo do centra)

E-mail: detskecentrum@ped.muni.cz nebo gruzova@ped.muni.cz 

Bez popisku

Provoz centra

 • od 8:00h do 17:00h
 • příchod dítěte do centra je možný kdykoliv během dne
 • plánovaný pobyt je 4 hodin, maximálně 3x týdně, cena je odvislá od vaší pozice na MU
 • platba se provádí skrze nákupní centrum Ped MU
 • přihlašování se uskutečňuje pomocí přihlašovacího systému nejpozději do 18:00 předchozího dne
 • v případě nemoci nebo jiných událostí, musí zákonný zástupce odhlásit dítě nejpozději do 18:00 předchozího dne a to na všechny dny, kdy bude dítě nepřítomno, poté může uplatnit náhradu v jiném termínu
 • v době víkendů a státních svátků není provoz dětského centra
Bez popisku

Přihlášení a předání dítěte

 • věk dětí je od 1 do 6 let
 • maximální počet dětí ve třídě je 10
 • zákonný zástupce vyplní a podepíše přihlášku a provozní řád
 • v přihlášce zákonný zástupce uvede potřebné informace (zájmy, potřeby (výměna plen, atd.))

Předání dítěte

 • zákonný zástupce předává zdravé dítě osobně lektorovi
 • zákonný zástupce se při předání dítěte zapíše do docházkového archu
 • lektor má právo nepřijmout nemocné dítě
 • zákonný zástupce nahlásí osobu, která bude dítě vyzvedávat, případně aktuální změny
 • dětské centrum přebírá odpovědnost za bezpečnost dítěte
 • při vyzvednutí dítěte dostane zákonný zástupce informace o pobytu dítěte
Bez popisku

Pobyt dítěte v dětském centru, stravování

 • po příchodu si dítě odloží věci v šatně, kterou si označí fotkou
 • dítě má s sebou: podepsanou krabičku se svačinou, (pouze potraviny, které jsou nezkazitelné, mléčné výrobky nejsou hygienou povoleny), pití v dostatečném množství v podepsané láhvi s bezpečnostním uzávěrem, náhradní oblečení, včetně spodního prádla a ponožek, přezůvky, hygienické potřeby v případě přebalování (pleny, ubrousky, jednorázová podložka)
 • pro děti je připraven adekvátní program, např. 8:00-9:00 volná hra a hra s pomůckami, 9:00-9:30 postupná svačina, 9:30-10:00 společný program na elipse, 10:00-12:00 pobyt venku, 12:00-13:00 možnost svačiny a odchod domů, 13:00-15:00 volná hra, 15:00-16:00 pobyt venku, program se mění podle příchodu dětí a jejich potřeb
 • s dětmi chodíme ven za každého počasí (s výjimkou mrazu nad -5), dítě má oblečení vhodné na pobyt venku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.