Pozvánka: e-learningový kurz Genderová rovnost v instituci

3. 1. 2023

NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR e-learningový kurz s názevem KURZ II: Genderová rovnost v instituci. Jedná se o veřejný vzdělávací nástroj pro zájemkyně a zájemce z řad vysokých škol a vědeckovýzkumných pracovišť. Cílí zejména na osoby, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti v souvislosti s požadavky Horizontu Evropa. Kurz je vhodný také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může kdokoliv, kdo se chce dozvědět více o genderové rovnosti v instituci.

KURZ II: Genderová rovnost v instituci je k dispozici ve dvou modifikacích, a sice jako ucelený kurz, a jako e-školení. Každá z těchto modifikací sleduje jiný, specifický účel. Absolvování Kurzu II. obnáší splnění všech povinných aktivit u všech šesti modulů včetně úspěšného složení závěrečného testu. Tato varianta obsahuje získání certifikátu o absolvování a podmínkou pro přihlášení je absolvování kurzu předchozího (KURZ I: Genderová rovnost v instituci).

Osobám, které absolvovaly Kurz I, mohou Kurz II absolvovat bez dodatečné registrace - Kurz II jim je od dnešního dne zpřístupněn a uvidí jej po zadání přihlašovacích údajů do platformy Moodle, které obdržely po registraci do Kurzu I. Pravidla pro přihlašování spolu s přehledným návodem k přihlášení jsou uvedena zde.

Oproti tomu e-školení není podmíněno žádnými vstupními povinnostmi, není třeba absolvovat všech šest modulů a není ukončen závěrečným testem. Tato varianta neobnáší získání certifikátu. E-školení je koncipované pro zajištění témat týkajících se genderové rovnosti pro školicí plán institucí ke splnění procesních požadavků GEP. Přihlášení na e-školení je možné na objednávku po předchozí e-mailové domluvě.

Kurz a e-školení tvoří šest modulů:

  1. Rámcový program Horizont Evropa
  2. Genderový audit v instituci
  3. Standardy kvality pro budování vnitřních kapacit
  4. Tematické oblasti plánu genderové rovnosti: slaďování osobního a pracovního života
  5. Tematické oblasti plánu genderové rovnosti: genderová dimenze v obsahu výzkumu
  6. Tematické oblasti plánu genderové rovnosti: sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí

 

Do KURZu I: Genderová rovnost v instituci se můžete přihlásit přes tento formulář. KURZ II: Genderová rovnost v instituci je automaticky přístupný těm osobám, které absolvovaly KURZ I: Genderová rovnost v instituci, čímž splnily podmínku pro zápis do Kurzu II.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.