Nově zahájená kvalifikační řízení

V průběhu května a června byla na Pedagogické fakultě MU zahájena tři kvalifikační řízení. Po předložení návrhů vědecké radě fakulty byla členy a členkami VR pro každé řízení schválena komise. Uchazeče o řízení i složení komisí Vám zde představíme.

1. 7. 2022 Daniela Marcollová

Habilitační řízení

Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.

odborná asistentka na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU

zahájení habilitačního řízení 3. 5. 2022 v oboru Pedagogika

složení habilitační komise:

předseda: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (Institut výzkumu školního vzdělávání, PdF MU)

členové:

prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D. (Katedra školskej pedagogiky, PdF Trnavskej univerzity v Trnave)

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (Katedra psychologie, PedF Univerzity Karlovy)

prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (Ústav pedagogických věd, FF Masarykovy univerzity)

prof. UAM dr hab. Eva Zamojska (Laboratory of Educational Discourse Research, Adam Mickiewicz University in Poznań)

více informací zde: https://www.muni.cz/lide/21642-lucie-jarkovska/kvalifikace

 

Dr. rer. pol. Mgr. Michaela Kováčová

odborná asistentka na funkčním místě docenta na Katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích

zahájení habilitačního řízení 2. 6. 2022 v oboru Didaktika cizího jazyka

složení habilitační komise:

předsedkyně: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (Katedra německého jazyka a literatury, PdF MU)

členové komise:

doc. PaedDr. Hana Andrášová, PhD. (Katedra germanistiky, PdF JU v Českých Budějovicích)

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. (Katedra dejín a teórie umenia, FF Trnavskej univerzity v Trnave)

prof. Dr. Ilona Feldné Knapp (Institute of Germanic Studies, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University, Budapest)

prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. (Katedra germanistiky, FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

více informací zde: https://www.muni.cz/lide/248276-michaela-kovacova/kvalifikace

 

Řízení ke jmenování profesorem

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.

docent a vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání

zahájení řízení 3. 6. 2022 v oboru Speciální pedagogika

složení komise:

předsedkyně: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (Katedra speciální a inkluzivní pedagogika, PdF MU)

členové komise:

prof. Karola Dillenburger (Centre for Behaviour Analysis, School of Social Sciences, Education and Social Work, Queen's University Belfast)

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. (Fyziologický ústav Lékařské fakulty, Univerzita Komenského v Bratislavě)

prof. Dr. Cheryl Ann Young-Pelton (Department of Educational Theory and Practise, College of Education, Montana State University Billings)

prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

více informací zde: https://www.muni.cz/lide/42604-karel-pancocha/kvalifikace

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.