K 1.1.2024 byl vydán nový Etický kodex MU

Etický kodex je deklarací mravních hodnot a obecných morálních principů relevantních pro akademické prostředí, k nimž se Masarykova univerzita a její univerzitní obec aktivně hlásí. Protože seznámení s Etickým kodexem je pro všechny studenty i zaměstnance MU závazné, přidali jsme jej do aplikace seznamování s předpisy v Informačním systému.

21. 3. 2024

Bez popisku

Nakolik jednotlivý lidský čin koresponduje s uvedenými hodnotami, pak není záležitostí prosté shody či neshody s konkrétním ustanovením, ale odpovědného a nestranného zvažování všech mravních rozměrů dané situace. MU a její univerzitní obec – tvořená všemi, kdo na univerzitě pracují nebo studují – se zavazují ctít a respektovat následující hodnoty:

  • 1. Svoboda a odpovědnost.
  • 2. Morální a akademická integrita.
  • 3. Slušnost a respekt.
  • 4. Role univerzity v oblasti etiky a kultury.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.