Výzkumné symposium Pedagogické fakulty MU 2021 (9. 6. 2021; 13:00 – 16:40)

1. 6. 2021

Výzkumné symposium Pedagogické fakulty MU 2021

Datum

9. 6. 2021

Čas

13:00 - 16:40

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams

Vystoupí zde 18 výzkumnic a výzkumníků Pedagogické fakulty, kteří představí své výzkumné projekty. Akce bude probíhat v online podobě ve třech sekcích, které budou tematicky zaměřené na (1) oblast pedagogiky, (2) oblast oborově-didaktickou a (3) oblast interdisciplinární. Cílem této akce je zvýšení povědomí o dílčích výzkumech a sdílení zkušeností výzkumnic a výzkumníků.

Odkaz pro připojení na akci zde

Bez popisku

Aktivita je podpořena z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.