Výzkumné symposium Pedagogické fakulty MU 2021

Ve středu 9. června 2021 se na Pedagogické fakultě uskuteční první Výzkumné symposium 2021 s názvem Témata projektů řešených na Pedagogické fakultě.

31. 5. 2021

Vystoupí zde 18 výzkumnic a výzkumníků Pedagogické fakulty, kteří představí své výzkumné projekty. Akce bude probíhat v online podobě ve třech sekcích, které budou tematicky zaměřené na (1) oblast pedagogiky, (2) oblast oborově-didaktickou a (3) oblast interdisciplinární. Cílem této akce je zvýšení povědomí o dílčích výzkumech a sdílení zkušeností výzkumnic a výzkumníků.

Program Odkaz na online setkání


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.