doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 11. 2013
Datum ukončení řízení 1. 1. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Problematické aspekty současné pedagogiky z pohledu pedagogické filozofie
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (v důchodu, dříve MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (UK v Bratislavě - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. (UMB - Pedagogická fakulta (Slovensko))
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 10. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. Erazim Kohák, Ph.D. (AV ČR + UK - Centrum globálních studií)
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jaroslav Koťa (UK - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD. (UK v Bratislavě - Filozofická fakulta (Slovensko))
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 11. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.