Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D.

odborná asistentka – Katedra anglického jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/1009
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5438
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D., narozena 23.12.1981, vdaná
Pracoviště
 • Katedra anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU v Brně
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Ph.D., obor pedagogika se zaměřením na oborovou didaktiku, PdF MU Brno, název disertační práce "Interkulturní komunikativní kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ"
 • 2011: M.A., Practical Theology – Counseling Concentration, TCMI Institute, Indianapolis, Indiana, USA - Rakousko, název diplomové práce "A Guide through Personality Types, Temperaments and Their Influence on Spirituality"
 • 2008: certifikát ACE, City&Guilds
 • 2008: celoživotní vzdělávání: Učitelství anglického a německého jazyka pro SŠ, Pdf MU Brno
 • 2007: Mgr., Učitelství anglického a německého jazyka pro ZŠ, Pdf MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2011 – dosud: Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU, odborná asistentka
 • (11/2015 – 8/2016: mateřská a rodičovská dovolená; 09/2013 – 08/2014: mateřská a rodičovská dovolená; 11/2011 – 08/2012: mateřská a rodičovská dovolená)
 • 1/8/2022 - 31/5/2024: projekt NPO_MUNI_MSMT-16606/2022: MUNI 3.2.1, garant výstupů
 • 1/1/2022 - dosud: TAKTIK International, s.r.o., odborná lektorka (didaktika AJ, externí spolupráce)
 • 2/2020 - 12/2022: projekt Digitální kompetence - brána rozvoje od A do Z (DIKOBRAZ), CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012278, tvůrce DVZ, od 1/9/2020 garantka v projektu "DIKOBRAZ mluví anglicky", od 1/5/2022 ověřovatel DVZ
 • 6/2018 - 12/2020: projekt I-KAP I „Učíme se ze života pro život“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656, externí odborný konzultant
 • 5/2018 – 8/2020: Ústav cizích jazyků, PdF, Univerzita Palackého v Olomouci, oborový didaktik předmětového modulu pro projekt „Digitální gramotnost“, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366, SPP 814101771
 • 2011 – 2013: ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, externí evaluátorka projektu PT VELL (Parent Training in the field of Very Early Language Learning) – projektu 511533-LLP-1-2010-1-CZ-KA2-KA2MP
 • 04/2011 – 12/2011: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, odborná asistentka: projekt GAP407/11/0234 Učitel-expert (viz níže)
 • 2009 – 2011: Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU, asistentka
 • 2007 – dosud: jazyková škola ASPENA, metodička pro anglický a německý jazyk a češtinu pro cizince
 • 2007 – 2009: společnost Keswick Partners, lektorka anglického jazyka, externí spolupráce
 • 2005 – 2008: jazyková škola Lingua centrum, jazyková škola English Link, jazyková škola ULRYCH, lektorka anglického jazyka, externí spolupráce
 • 2004 – 2007: jazyková škola ASPENA, lektorka anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince, externí spolupráce
 • 2000 – dosud: soukromá výuka anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince, překlady a tlumočení
Pedagogická činnost
 • účast ve FRMU projektu 1195/2015: Inovace předmětu Online_A (9/2016-12/2016)
 • konzultantka v doktorském studijním programu
 • vedení bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Účast v projektu GAP407/11/0234 Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky) (04/2011–12/2011)
 • Účast v grantovém projektu ESF č. CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií (01/2010-05/2012) – pozice: Metodický garant slovní zásoby v AJ
 • Účast v projektu MUNI/A/1038/2009 Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání (NAME 2010)
 • Fakultní grant MUNI/41/059/2009 Analýza výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence, řešitelka
 • Publikační výstupy v projektu MŠMT LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (2006-2010, MSM/LC)
Zahraniční stáže
 • léto 2010 (7 týdnů): studijní pobyt (M.A. in Practical Theology): TCMI Institute, Rakousko
 • leden 2010 (3 dny): kvalifikační seminář Intercultural Development Inventory, v. 3, IDI, LLC, Curych, Švýcarsko
 • léto 2009 (7 týdnů): studijní pobyt (M.A. in Practical Theology): TCMI Institute, Rakousko
 • podzim 2008 (2 měsíce): výzkumný pobyt: Karl-Franzens-Universität Graz, Rakousko (stipendium AKTION)
 • léto 2008 (7 týdnů): studijní pobyt (M.A. in Practical Theology): TCMI Institute, Rakousko
 • léto 2006 (3 měsíce): pracovní pobyt: Horton Center on Pine Mountain, New Hampshire, USA: Camp Counselor
 • prosinec 2005 (5 dnů): studijní pobyt: Wien-Projektwoche zur Österreichischen Landeskunde: stipendium AKTION: Österreich – Tschechische Republik (MUNI Brno – PA10 Wien)
 • léto 2003 (5 týdnů): výměnný pobyt: USA (New Covenant Bible Church, Ravencrest Chalet, Iowa State University)
Mimouniversitní aktivity
 • Qualified Administrator: Intercultural Development Inventory, v. 3, IDI, LLC
 • CERMAT: Autor testových úloh (ústní zkouška - anglický jazyk)
 • CERMAT: Rater (Posuzovatel otevřených úloh didaktického testu - anglický a německý jazyk)
 • City&Guilds: Interlocutor + Invigilator
 • Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Vybrané publikace
 • ZERZOVÁ, Jana. Současná témata ve výzkumu a výuce interkulturní komunikační kompetence ve světě. In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 4. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 4-17. sv. 4. ISBN 978-80-261-1078-1. info
 • ZERZOVÁ, Jana. Design učebních úloh v telekolaborativních projektech zaměřených na rozvoj interkulturní komunikační kompetence. In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 4. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 18-29. sv. 4. ISBN 978-80-261-1078-1. info
 • SCHEJBALOVÁ, Adéla a Jana ZERZOVÁ. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence v hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ v Praze. In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 36-44. sv. 3. ISBN 978-80-261-0932-7. info
 • ZERZOVÁ, Jana. Intercultural Development Inventory®, version 3 – osobní plán rozvoje interkulturní kompetence. In Kubíková Kateřina, Pešková Michaela. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 27-35. sv. 3. ISBN 978-80-261-0932-7. info
 • ZERZOVÁ, Jana a Kateřina MAŇASOVÁ. Major Career Changes from the Perspective of Experienced Teachers. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 11, č. 2, s. 119-129. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2019-024. URL info
 • ZERZOVÁ, Jana. Opportunities to Develop Intercultural Communicative Competence in Czech lower-secondary schools: Findings of the IRSE Video Study of German. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 6, č. 3, s. 101-121. ISSN 1339-4045. doi:10.2478/jolace-2018-0027. URL info
 • ZERZOVÁ, Jana. Výzkum rozvoje interkulturní kompetence studentů anglického jazyka pomocí Intercultural Development Inventory®, version 3. Cizí jazyky. Univerzita Karlova, 2017, roč. 60, č. 4, s. 3-12. ISSN 1210-0811. info
 • ZERZOVÁ, Jana, Michaela ŠAMALOVÁ a Martina KARPETOVÁ. Kulturní aspekty angličtiny jako mezinárodního jazyka v učebnicích angličtiny. In Pešková Michaela, Kubíková Kateřina. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 45-57. sv. 2. ISBN 978-80-261-0764-4. info
 • ZERZOVÁ, Jana. Intercultural competence of first year students of English at the Faculty of Education, Masaryk University: a report of research. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. BERLIN: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2016, roč. 4, č. 2, s. 3-26. ISSN 1339-4045. doi:10.1515/jolace-2016-0013. info
 • ZERZOVÁ, Jana. Intercultural Development Inventory®, version 3 - nástroj pro měření rozvoje interkulturní kompetence. In Pešková Michaela, Kubíková Kateřina. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 33-40. ISBN 978-80-261-0666-1. info
 • BARANČICOVÁ, Jana a Jana ZERZOVÁ. English as a lingua franca used at international meetings. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. BERLIN: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2015, roč. 3, č. 3, s. 30-51. ISSN 1339-4045. doi:10.1515/jolace-2015-0018. info
 • ZERZOVÁ, Jana a Simona ŠEBESTOVÁ. Příležitosti k rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v kontextu řečových dovedností: IVŠV videostudie anglického jazyka. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 394-422. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-3-394. URL info
 • ZERZOVÁ, Jana. Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 246 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Svazek 27. ISBN 978-80-210-5725-8. Čítárna Munispace info
 • ZERZOVÁ, Jana. CPV videostudie anglického jazyka: analýza výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 299-306. ISBN 978-80-7368-769-4. info
 • JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Marie DOSKOČILOVÁ, Gabriela DUCHÁČKOVÁ, Tomáš JANKO, Miroslav JIREČEK, Petr NOVÁK, Karolína PEŠKOVÁ, Jana PŘIKRYLOVÁ, Jana STEJSKALÍKOVÁ, Sonia ŠAMALÍKOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Jana ZERZOVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 222 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 20. ISBN 978-80-7315-209-3. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Pavla BUCHTOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Rita Chalmers COLLINS, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Michael GEORGE, Helena HAVLÍČKOVÁ, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Ivana HROZKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Renata POVOLNÁ, Irena PŘIBYLOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Radek VOGEL, Naděžda VOJTKOVÁ, Hana WAISSEROVÁ a Jana ZERZOVÁ. Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 219 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • ZERZOVÁ, Jana. Kategoriální systém pro pozorování výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka: CPV videostudie. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. Sborník příspěvků z VI. ročníku konference studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Votobia, 2009. s. 399-405. ISBN 978-80-7220-315-4. info
 • ZERZOVÁ, Jana. Analysing Teaching Intercultural Communicative Competence in Czech Lower-secondary English Classes: CPV Video Study. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 190-199. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN 1802-4637. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Hana ČUJKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. Course Design in an ELTE Study Programme. In English Projects in Teaching and Research in Central Europe. 1. vyd. Gottingen: Cuvillier Verlag, 2007. s. 107-114. ISBN 978-3-86727-664-1. info

25. 8. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.