Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D.

odborný asistent – Katedra německého jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/5009
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6113
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Katedra německého jazyka a literatury
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Doktorát z českého jazyka (lingvistiky), Ph.D. (disertační práce: "Reflexivní slovesa v češtině a prognóza jejich ekvivalentů v němčině"), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2000: Magister Artium, Slavistika, Politologie,Východoevropské dějiny, M.A., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen
Přehled zaměstnání
 • od 2004: Asistent na PdF MU (Katedra německého jazyka)
 • 2002-2004: Lektor němčiny na Moravském gymnáziu v Brně
 • 2000-2002: Lektor němčiny pro Nadaci Roberta Bosche na PdF MU (Katedra německého jazyka)
Pedagogická činnost
 • Semináře a přednášky o německé morfologii (PdF MU)
 • Semináře o teoretické morfologii na Ústavu českého jazyka FF MU v Brně
 • Jazyková cvičení z německého jazyka na různých úrovních
Vědeckovýzkumná činnost
 • Syntax, Modifikovaná Valenční Teorie, Morfologie, Teoretická a srovnávací lingvistika, Bilingvismus;
 • Různé přednáškové pobyty v České republice a v zahraničí (např. na Ústavu slavistiky univerzity v Řezně, na Ústavu formální a aplikované lingvistiky UK v Praze aj.)
 • Spoluřešitelem projektu "Valenční rámce německých a českých sloves a jejich derivátů" (GACR)
Akademické stáže
 • září 2007-leden 2008: Studijní pobyt na Université de Nice – Sophia Antipolis (Francie).
Univerzitní aktivity
 • Člen redakční rady "Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache"
Vybrané publikace
 • WAGNER, Roland Anton. A case of collision in principles of language description? The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics. Praha: Karlova univerzita v Praze, 2014, roč. 2014, duben, s. 123-146. ISSN 0032-6585. doi:10.2478/pralin-2014-0008. info
 • WAGNER, Roland Anton. On the Cross-Linguistic Predictability of Functionally Equivalent Structures: Decausativization in French and German as a Test Case for Formal and Functional Grammars. In Joseph Emonds, Markéta Janebová. Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistic Colloquium 2013. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2014. s. 143-154. ISBN 978-80-244-4059-0. info
 • WAGNER, Roland Anton. Zur Nützlichkeit des Morphem-Begriffes in der Deutschlehrerausbildung (DaF). Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 5/2012, č. 2, s. 135-160. ISSN 1803-4411. info
 • WAGNER, Roland Anton. Verbbedeutung und Reflexivierung: schwere und leichte Formen im Kontrast. In Tomáš Káňa - Hana Peloušková et al.: Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. s. 43-70, 27 s. ISBN 978-80-210-5573-5. info
 • WAGNER, Roland. Nenahýbejte se z okna – úvahy na cestě z Brna do Norimberku. In Bičan, Aleš - Klaška, Jan - Macurová, Petra - Zmrzlíková, Jana. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 450-467. ISBN 978-80-7294-412-5. info
 • WAGNER, Roland. Linking-Algorithmen in einigen neueren Syntaxtheorien. In SPÁČILOVÁ, Libuše a Lenka VAŇKOVÁ. Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. 1. vydání. Brno: Academicus, 2009. s. 371-384. ISBN 978-80-87192-05-4. info
 • WAGNER, Roland. Situation control under reflexivization. A comparative study of certain verbs in Czech and German. In DOČEKAL, Mojmír a Markéta ZIKOVÁ. Czech in Formal Grammar. 1. vydání. München: Lincom, 2009. s. 215-235. ISBN 978-3-89586-282-3. info
 • WAGNER, Roland. Zwei Verben des Tötens und die inhärente Perspektivierung von Lexemen. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2/2009, č. 2, s. 85-104. ISSN 1803-4411. info
 • WAGNER, Roland. Überlegungen zu einem Fach Bilinguismus in der Ausbildung von FremdsprachenlehrerInnen. Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1, 1/2, s. 80-91, 11 s. ISSN 1803-4411. info
 • WAGNER, Roland. Minimalanforderungen bei der Formulierung von Zustandsveränderungen. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 206, řada cizích jazyků č. 10. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 226-231, 5 s. ISBN 978-80-210-4324-4. info
 • WAGNER, Roland. Das Auffinden von reflexiven Verbalsubstantiven im tschechischen Nationalkorpus: Grenzen der morphologischen Annotation. In Gramatika a korpus; Grammar & Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2007. s. 295-304. ISBN 80-86496-32-5. info
 • WAGNER, Roland. Kontra Indizierung. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 124-136, 14 s. ISBN 978-80-210-4501-9. info
 • WAGNER, Roland. Wie übersetzt man ein tschechisches Pronomen ins Deutsche? Anmerkungen zu Hana Pelouškovás Stichprobe im tschechisch-deutschen Parallelkorpus. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek 199, řada cizích jazyků č. 8. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 131-137. ISBN 80-210-4214-1. info

12. 12. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.