Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra německého jazyka a literatury


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/6004
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3689
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavla Marečková
Pracoviště
 • katedra německého jazyka a literatury PdF MU
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003-2008 doktorské studium obor pedagogika, oborová didaktika; 2000-2004 obor učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ; 1997-2002 obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací německý jazyk
Přehled zaměstnání
 • od 2006: odborný asistent na katedře NJL PdF MU 2004-2006: asistent na katedře NJL PdF MU
Pedagogická činnost
 • výuka jazykových cvičení, hospodářské němčiny, němčiny v učitelské profesi, tvůrčího psaní, didaktiky CJ, vedení oborových praxí
Vědeckovýzkumná činnost
 • oblast vědeckovýzkumné činnosti: lingvodidaktika, předmět zájmu: kreativní psaní, hodnocení psaných textů, výuka CJ ve firmách; spolupráce na řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007-2013), řešitelka bilaterálního projektu CZ-AT
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 12. 1. 2006 – 12. 3. 2006: California State University San Bernardino, San Bernardino, Freemover, USA
 • 1. 12. 2001 – 28. 2. 2002: University of Regensburg, Regensburg, Stipendia DAAD, DEU
 • 1. 9. 1999 – 28. 2. 2000: University of Teacher Education Graz, Graz, LLP Erasmus, AUT
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2008 Cena děkana za mimořádnou tvůrčí činnost
Vybrané publikace
 • MAREČKOVÁ, Pavla. (Ne)Ztraceno v překladu: Nové pojetí mediace v Dodatku k SERRJ. Cizí jazyky. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 64, č. 3, s. 3-16. ISSN 1210-0811. URL info
 • MAREČKOVÁ, Pavla. (Ne)Ztraceno v překladu: Mediační úlohy v cizojazyčné výuce a jejich příprava. Cizí jazyky. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 64, č. 5, s. 3-16. ISSN 1210-0811. URL info
 • MAREČKOVÁ, Pavla. (Ne)Ztraceno v překladu: Mediace jako nová kompetence ve výuce cizích jazyků. Cizí jazyky. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 63, č. 3, s. 3-13. ISSN 1210-0811. URL info
 • MAREČKOVÁ, Pavla. Deutschunterricht in Firmenkursen II. Ergebnisse der Umfrage vom Sommer 2009. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2010, roč. 3/1, 30.06.2010, s. 55-68, 13 s. ISSN 1803-4411. info
 • MAREČKOVÁ, Pavla a Pavel FURCH. Výuka němčiny ve firemních kurzech I. Výsledky dotazníkového šetření z období jaro/léto 2009. In Bulletin IVŠV 2010. 1/2010. Brno, 2010, s. 7-12. ISBN 978-80-210-5378-6. info
 • MAREČKOVÁ, Pavla. Koncentrační a relaxační cvičení ve výuce cizího jazyka u žáků s SPU. In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010, 10 s. ISBN 978-80-7315-199-7. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Využití prvků dramatické výchovy při práci s cizojazyčným textem u žáků s SPU. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP. 2009. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Bewegungselemente im Deutschunterricht bei SchülerInnen mit Lernstörungen. In Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Drama techniques in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 11-23. Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7. info
 • MAREČKOVÁ, Pavla. Deutschunterricht in Firmenkursen I. Ergebnisse einer Umfrage vom Sommer 2009. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009, roč. 2/2, 19.12.2009, s. 48-64. ISSN 1803-4411. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Využití prvků dramatické výchovy při práci s textem u žáků s SPU. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 3 s. ISBN 978-80-210-4849-2. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Pohybový prvek ve výuce německého jazyka u žáků s SPU. In Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. 2009. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives Schreiben im Deutschunterricht bei lernschwachen Schülern. R. Grenarová, M. Vítková (eds.). In Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, s. 19-24. ISBN 978-80-210-4782-2. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Fertigkeit Schreiben im Fremdsprachenunterricht bei lernschwachen Schülern. 2008. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Výsledky z výzkumu kreativního psaní u žáků se specifickými poruchami učení. 2008. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Aktivity TPR v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. 2008. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Die Rolle von Emotionen beim kreativen Schreiben im Fremdsprachenunterricht. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Beispiele aus dem Bereich des Deutschen als Fremdsprache in Tschechien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 10-21. ISBN 978-80-210-4764-8. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Realizace výzkumného šetření v rámci disertační práce doktorandky Pavly Benešové. 2008. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Erforschung der Rolle der Emotionen beim kreativen Schreiben im Fremdsprachenunterricht. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, s. 22-27. ISBN 978-80-210-4469-2. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Tvůrčí psaní ve výuce německého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2007, roč. 132, č. 2, s. 13-16. ISSN 0323-0449. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives und emotionsgefärbtes Schreiben online - Ein Forschungsprojekt. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, s. 15-20. ISBN 978-80-210-4501-9. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Herbstbilder der Stadt Brünn - projekt kreativního psaní pro posílení autonomního učení. In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 203-211. ISBN 80-210-4164-1. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionalität beim Schreiben in der Fremdsprache. In Brünner Hefte für Germanistik. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 27-30. ISBN 80-210-3882-9. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionale Aspekte im Fremdsprachenunterricht - am Beispiel des kreativen Schreibens. In Jazyk a komunikácia. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí. 1. vyd. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2005, s. 155-158. ISBN 80-89113-22-2. info
 • BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionen sind unsere Energie. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 10-15. ISBN 80-210-3517-X. info

27. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.