doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení OU - Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 5. 2005
Datum ukončení řízení 1. 12. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Alica Vančová, CSc. (UK v Bratislavě (Slovensko) - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 11. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Lea Květoňová-Švecová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Štefan Pikálek, CSc. (UK Bratislava (Slovensko) - Pedagogická fakulta)
prof. dr hab. Adam Stankowski (Slezská univerzita Katowice (Polsko) - Pedagogický institut)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 11. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.