Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr.Radovan Rybář,Ph.D., narozen 2.ledna 1952 v Brně.
Pracoviště
 • Katedra občanské výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno, Poříčí 31, 603 00.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: Ph.D., specializace v pedagogice (Teorie výtvarné výchovy – Socializace uměním),disertační práce "Eticko-estetické poznámky o současnosti a umění jako příspěvek k teorii vizuální kultury", Pedagogická fakulta MU
 • 1987: PGS, umělecká kritika, závěrečná práce "Umělecká (literární) kritika v letech 1945-1947", Filozofická fakulta MU Brno (J.E.Purkyně)
 • 1986: PhDr.,dějiny kultury, rigorózní práce "Kultura v období českého národního obrození", Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1983: Mgr.,teorie kultury, diplomová práce "Světonázorové tendence v díle vybraného umělce", Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Přehled zaměstnání
 • 1999-2016: vedoucí Katedry občanské výchovy na PdF MU
 • 1996-1999: zástupce ved. KFOV na PdF MU
 • 1993-1996: tajemník KFOV na PdF MU
 • 1992-1993: odborný asistent na Katedry filosofie a občanské výchovy PdF MU
 • 1990-1992: vedoucí maloobchodu a knihkupectví v nakladatelství Atlantis v Brně
 • 1986-1990: vedoucí informačního oddělení Krajského kulturního střediska v Brně
Pedagogická činnost
 • Úvod do kulturologie, Dějiny kultury, Filozofie kultury, Kulturní antropologie, Základy estetiky a kulturologie, Soudobé kulturologické myšlení, Filozofické otázky společenských věd, Úvod do filozofie, Úvod do estetiky, Arteterapie, Filosofie výchovy a vzdělávání, Metodiky volitelných zájmových činností-estetická výchova,
Vědeckovýzkumná činnost
 • Filosofie kultury a umění; Občanská společnost a evropská integrace; Multikulturní (interkulturní) výchova a globalizace; řešitel vědecko-výzkumného záměru PdF - Škola a zdraví pro 21.století (filozofické aspekty výchovy ke zdraví);
Universitní aktivity
 • Člen komise pro státní rigorózní zkoušky na PdF; člen komise pro státní závěrečné zkoušky na KOV PdF; člen komise pro závěrečné zkoušky v celoživotním vzdělávání na KOV PdF;
Vybrané publikace
 • RYBÁŘ, Radovan. Nadčasovost a neohraničenost myšlenek JanaPatočky. In Slavomír Lesňák, Barbora Vacková. JAN PATOČKA A NAŠE DOBA / JAN PATOČKA AND OUR AGE. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 87-108. ISBN 978-80-210-8958-7. URL info
 • RYBÁŘ, Radovan. Role intelektuála v postmoderní době. In Marta Goňcová. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. první. Brno: MU Brno, 2016. s. 101-125. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel. ISBN 978-80-210-8392-9. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Vítězství globalismu, porážka postmodernismu. In Dekonstrukce demokracie. první. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. 28 s. ISBN 978-80-210-8067-6. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Zamyšlení nad čtvrtstoletím polistopadového vývoje české společnosti. In Čtvrtstoletí polistopadového vývoje. první. Brno: Muni press, 2014. s. 6-24. 169. ISBN 978-80-210-7548-1. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Kam spěje současná kultura a umění? In PhDr. Petra Navrátilová. Budoucnost strojové civilizace. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014. s. 46 - 57. ISBN 978-80-214-5087-5. doi:10.13164/conf.bsc.2014. URL info
 • RYBÁŘ, Radovan. Malé zamyšlení nad naším životem v soudobé české společnosti. In Radovan Rybář. Dvacet let samostatné existence České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 7-23. Spisy Pedagogické fakulty č. 163. ISBN 978-80-210-6517-8. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Naše postmoderní společnost a její kultura. In Marta Goňcová. Demokracie? První. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 225-287. muni press. ISBN 978-80-210-6487-4. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Kulturní proměny globalizované společnosti. In Radovan Rybář. Občan a občanská společnost. První. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 8-23. Muni press. ISBN 978-80-210-6606-9. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Umění jako výchova ke svobodě a humanismu. In Minaričová, K. a Štěrba, R. Teoretické reflexe výchovy k demokratickému občianstvu na školách (slovenský a český text). První. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013. s. 133-172. Občanstvo - výchova. ISBN 978-80-223-3534-8. info
 • RYBÁŘ, Radovan, Oldřich KRÁLÍK, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Erika VONKOVÁ, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Radim ŠTĚRBA, Jiří NOLČ, Zdeněk HONS a Milan VALACH. Krize společnosti a její projev ve společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 191 s. Spisy Pedagogické fakulty č. 157. ISBN 978-80-210-6054-8. info
 • RYBÁŘ, Radovan, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Milan VALACH, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Erika VONKOVÁ a Jiří NOLČ. Člověk – společnost a výchova k hodnotám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 189 s. ISBN 978-80-210-5713-5. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Philosophical Aspects of Health. In Řehulka, Evžen. School and Health 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 9 - 25. ISBN 978-80-210-5721-0. info
 • RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Oldřich KRÁLÍK, Miloš VÍTEK, Erika VONKOVÁ, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ a Milan VALACH. Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2010. 112 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141. ISBN 978-80-210-5374-8. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Filozofie zdraví jako výchova ke zdravému životu. In Evžen Řehulka. Příspěvky k výchově ke zdraví. Brno: MU, 2010. s. 13-28, 26 s. ISBN 978-80-210-5367-0. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Média a občanská společnost. In Marta Goňcová. Evropská politická společnost. první. Brno: MU Brno, 2010. s. 140-152. ISBN 978-80-210-5354-0. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Moravský výtvarný život po vzniku ČSR. In Živé hodnoty Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 21.století. 2009. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor ve spolupráci se statutárním městem Brnem a PdF MU, 2009. s. 123-126. ISBN 978-80-254-4000-1. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Notes on the philosophy of health. In ŘEHULKA, Evžen. General Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2009. s. 15-24. ISBN 978-80-210-4929-1. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Filozofie zdraví jako filozofický přístup k životu. In ŘEHULKA, Evžen. Anotace škola pro zdraví 21. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2. info
 • RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Ivan HOLÝ, Jiří NOLČ, Oldřich KRÁLÍK, Radim ŠTĚRBA, Erika VONKOVÁ a Svatopluk NOVÁK. Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2009. 111 s. PdF MU č.321, řada Obč. výchovy č.4. ISBN 978-80-210-4995-6. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Poznámky k filozofii zdraví. In Škola a zdraví 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 15-22. ISBN 978-80-210-5070-9. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Philosophy as therapy and alternative medicine. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary Discourse on School and Health Investigation. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o., 2008. s. 87 - 99. Škola a zdraví 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-041-8. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Postmoderní multikulturalismus, problém národnostních menšin a Evropa. In GOŇCOVÁ, Marta. Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 269 - 280. J. Monnet Project - European Module 06/0116. ISBN 978-80-210-4766-2. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Poznámky k filozofii zdraví. In ŘEHULKA, Evžen. Přehled anotací 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. první. Brno: MSD, spol. s.r.o.,Lidická 23, 602 00 Brno, 2008. 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Kulturní procesy a modely. In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Kradec Králové, 2007. s. 153-161. ISBN 978-80-7041-213-8. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Stojí estetická a citová výchova na okraji zájmu? In Absolvent základní školy. první. Brno: MU Brno, 2007. s. 225-233. ISBN 978-80-210-4402-9. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Filosofie jako terapie a alternativní medicína. In Škola a zdraví pro 21.století. 2007. vyd. Brno: PdF MU, 2007. s. 51-61, 10 s. ISBN 978-80-86633-98-5. info
 • RYBÁŘ, Radovan. SOME QUESTIONS OF PHILOSOPHY OF HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 51-59. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Nové přístupy ve výuce společenských věd. In Nové přístupy ve výuce společenských věd. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 32 - 39. ISBN 80-7204-457-5. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Národní etnicita v evropských integračních procesech. In Střední Evropa a evropská integrace. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2006. s. 53-65. ISBN 80-210-4194-3. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Filozofický pohled na spiritualitu. In Spiritualita. první. Brno: MU, PdF, 2006. s. 83-89. ISBN 80-210-4206-0. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Jeden z problémů etické orientace na základní škole. In Orientace české základní školy. první. Brno: MU,Centrum pedagogického výzkumu PedF, 2005. s. 54-59. ISBN 80-210-3870-5. URL info
 • RYBÁŘ, Radovan. Úvodní poznámky k filosofii zdraví. In Učitelé a zdraví pro 21.století. Brno. Brno: PedF MU Brno, 2005. s. 106-112. ISBN 80-7315-119-7. info
 • RYBÁŘ, Radovan. INTRODUCTORY NOTES ON PHILOSOPHY OF HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 255-268, 13 s. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Učitelé a zenistická pedagogická metoda jako prevence psycho-sociálního zdraví. In ŘEHULKA, Evžen. Učitelé a zdraví 6. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. s. 679-690. ISBN 978-80-7315-093-8. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Totalitarismus ve 20. století. Československé zkušenosti. první. Brno: Sborník prací PdF MU, 2002. 210 s. Řada občanské výchovy a společenských věd č. 2. ISBN 80-210-2541-7. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Duchovno v umění. In Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky. první. Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica: Fakulta Humanitných vied, Slovenská republika, 2002. s. 87-92. ISBN 80-8055-585-0. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Společenské soužití s národnostními menšinami. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 28 s. ISBN 80-7204-143-6. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Kultura a hodnoty. In Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. první. Brno: PdF MU, 1999. s. 135-138. ISBN 80-210-2164-0. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Kultura jako výchova k lidskosti a tvořivému životu. In Základy estetiky a kultury. první. Brno: Akademické nakl. CERM, 1996. s. 7-17. ITEM. ISBN 80-7204-002-2. info

19. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.