Pravidla soutěže Pedagogické fakulty MU o lístky na hokejové utkání MUNI vs. Mendelu


1. POŘADATEL SOUTĚŽE


1. Pořadatelem a organizátorem soutěže v rámci facebookové stránky (https://www.facebook.com/pdfmu/) je Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224.
2. Tato soutěž není organizována, sponzorována ani jinak podporována sociální sítí Facebook (https://www.facebook.com).


2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE


1. Soutěž probíhá v období od 6. 11. 2019 10:00 do 6. 11. 2019 20:00 včetně (dále jen Doba platnosti soutěže). Výherce bude vybrán a kontaktován 6. 11. 2019 21:00.
3. PODMÍNKY A ÚČAST V SOUTĚŽI
1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15 let. Účastníkem soutěže se osoba stává, pokud:
a) na stránce https://www.facebook.com/pdfmu/v Době platnosti soutěže přidá komentář pod příspěvek (post) se zadáním soutěže (dále Soutěžní příspěvek),
b) tento komentář bude odpovídat pravidlům uvedeným v bodě 4. 3.,
c) osoba splňuje pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies/.
2. Svou účastí v soutěži Účastník souhlasí s těmito pravidly soutěže a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.


4. PRAVIDLA SOUTĚŽE


1. Pořadatel vloží na timeline facebookové stránky PdF MU Soutěžní příspěvek (post) v podobě:
Máme zde bleskovou SOUTĚŽ o 2x2 lístky na brněnskou sportovní (a společenskou) událost roku – zítřejší hokejové utkání Souboj univerzit: Masarykova vs. Mendelova 🏒

A protože na utkání bereme (v rámci poznávání české kultury) naše přijíždějící Erasmus studenty, tak bude otázka spojená právě s Erasmus pobyty:
 
Zkuste si tipnout, kolik dní celkem strávili studenti naší fakulty na zahraničních stážích a pobytech v semestru 2018/2019. Jako nápovědu vám prozradíme, že v uvedeném školním roce vyjelo do zahraničí celkem 186 našich studentů.
 
Dva nejpřesnější tipy odměníme dvěma lístky na zítřejší hokejové utkání MUNI vs Mendelu.
 
Tipovat můžete dnes (tj. 6. 11. 2019) do 20:00.
 
Úplná pravidla soutěže najdete zde:
ped.muni.cz/o-nas/ruzne/pravidla-souteze-na-facebooku

 

2. Úkolem soutěžících je pod Soutěžním příspěvkem odpovědět na otázku formou komentáře nejpozději do 6. 11. 2019 20:00.
3. Do soutěže jsou zařazeny všechny komentáře pod Soutěžním příspěvkem, které obsahují číselnou odpověď na uvedenou otázku.
4. Z komentářů zveřejněných pod Soutěžním příspěvkem budou po ukončení Doby platnosti soutěže vybrány dvě nejpřesnější odpovědi na uvedenou otázku
5. Každý Účastník může přidat jednu odpověď na uvedenou otázku.
6. Pořadatel je oprávněn příspěvky, které odporují těmto pravidlům nebo jsou jinak nevhodné, ze soutěže vyřadit. Posouzení vhodnosti či souladu s těmito pravidly, stejně jako relevantnost odpovědi, přísluší pouze Pořadateli.


5. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER


1. Všichni Účastníci, kteří se zapojili do soutěže v souladu s těmito pravidly, budou zařazeni do soutěže o výhru. Uděleny budou dvě výhry, přičemž Výherce bude určen na základě přesnosti odpovědi. V případě, že budou více než dvě zcela správné odpovědi, bude o výhře rozhodnuto losem před porotou, jejíž rozhodnutí je závazné a žádný Účastník není oprávněn verdikt zpochybňovat a porota není povinna výběr jakkoliv vysvětlovat nebo o něm diskutovat.
2. Výhrou v soutěži se rozumí dva lístky na hokejové utkání MUNI vs. Mendelu, které se koná 7. 11. 2019.
3. Výherce bude kontaktován Pořadatelem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku a také v komentářích pod Soutěžním příspěvkem na facebookové stránce PdF MU 6. listopadu 2019 20:00.
5. Výherce bude v soukromé zprávě vyzván, aby uvedl jméno a příjmení, na základě kterého mu budou lístky vydány.
6. Výherce si musí výhru vyzvednout osobně na PdF MU.
8. Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení Výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.
9. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře ani za jiné technické problémy. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.


6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE


1. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu..
2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – pseudonymu využívaného na sociální síti Facebook a v případě, že se stane Výhercem, také jména a příjmení a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže, po dobu 100 dní od udělení souhlasu.
2. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 6. 11. 2019.
3. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na webu Pedagogické fakulty v sekci O nás –> Různé.


V Brně dne 6. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.