Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa

Slovanské náměstí 1218/2
612 00 Brno

IČO: 62156969

Kontakty

ŘEDITEL:
Mgr. David Jalový

GARANTKA PRAXÍ:
PaedDr. Eva Krochmalná
krochmalna@zsslovanak.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Škola se nachází v městské části Brno-Královo Pole, která má stoletou tradici kvalitního základního vzdělávání. Historická památkově chráněná budova, v níž byla zahájena výuka v roce 1914, je dominantou centrálního náměstí. Škola je školou úplnou, poskytuje základní vzdělání na prvním i druhém stupni. Její rejstříková kapacita je stanovena na 840 žáků a bývá téměř bez rezerv naplněna. Základní profilací je rozšířená výuka jazyků.

Specifikum a jedinečnost školy

Více než polovina žáků si vybírá tuto školu navzdory své spádové oblasti. Dojíždějí z jiných městských částí Brna, mnohdy jde i o děti mimobrněnské. Dosahují dobrých výsledků, bez problémů přecházejí na střední školy a nacházejí uplatnění na trhu práce.

Hodnoty

Směřování školy dané státní vzdělávací politikou a legislativními předpisy, ale i dlouholetou tradicí a profilací, očekáváními zřizovatele, rodičů/zákonných zástupců i širší veřejnosti chápeme v našich podmínkách takto: Poskytovat s co nejvyšší zárukou kvalitní základní vzdělání, a to kvalifikovanými a zkušenými pedagogy, v podnětném a bezpečném prostředí a příjemném školním klimatu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.