Tyfloservis, o.p.s.

Adresa

Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1)
110 00 Praha

DALŠÍ PRACOVIŠTĚ:
Krajské ambulantní středisko Brno, Kamenomlýnská 2
603 00 Brno

IČO: 26200481

Kontakty

ŘEDITELKA:
ThDr. Eva Machová, Th.D.

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Barbora Kolmačková
kolmackova@tyfloservis.cz

web zařízení

Bez popisku

Charakteristika zařízení

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba.

Nabídka zařízení

  • vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat své meze a požádat o pomoc.
  • vybavit okolní společnost dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a slabozrakých, aby byla schopna rozpoznat jejich možnosti a limity a v případě potřeby jim poskytnout konkrétní pomoc.
  • u svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven, a celospolečensky podporovat zájem o druhé, toleranci a pomoc.

Zajímavosti

  • Jsme partnery projektu „Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání“.
  • Spolupracujeme na projektu přestavby Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.
  • Jsme partnery projektu Integrace nevidomých a zrakově postižených občanů na trh práce ve středočeském a jihočeském regionu.
  • Tyfloservis pořádá spoustu akcí pro veřejnost. Více o nich se můžeme dozvědět tady.
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.