Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově znevýhodněné Kamenomlýnská

Adresa

Kamenomlýnská 124/2
603 00 Brno

IČO: 65353650

Kontakty

ŘEDITELKA:
Ing. Soňa Šestáková

GARANTKA PRAXÍ:
RNDr. Dana Švihálková
svihalkova@sss-ou.cz
Mgr. Radmila Pechová (I. stupeň)
pechova@sss-ou.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

V současné době se naše škola skládá ze sedmi subjektů a je největším vzdělávacím zařízením pro zrakově postižené v České republice. Rozšířená výuka hudební výchovy, sborového zpěvu a hry na hudební nástroje je na naší škole od samého jejího založení. Tato skutečnost vycházela ze samé podstaty vzdělávání zrakově znevýhodněných – tedy z posilování sluchu jako funkčního smyslu. V nemálo případech se jednalo a jedná o primární přípravu našich žáků na jejich pozdější profesní uplatnění na poli učitelů hudby, ladičů pian atp. V současnosti ve stále větší míře zužitkováváme na hudebním oddělení naší školy vedle pokračování v této tradici i moderní poznatky, které získávají naši pedagogové v akreditovaných univerzitních programech oboru speciální pedagogiky. Hudba a muzikoterapie, resp. hudba jako mimoškolní aktivita je dalším dílem v mozaice edukace dětí s poruchami chování a specifickými poruchami učení obecně. Protože pedagogický sbor hudebního oddělení tvoří učitelé plně aprobovaní pro výuku hudebních předmětů, je v našich možnostech poskytnout hudební vzdělání v rozsahu základního uměleckého školství i žákům naší školy bez vzdělávacího či sociálního handicapu. V dnešní době je jistě nezanedbatelná závěrečná poznámka, že hudební vzdělávání – stejně jako mnoho dalších volnočasových aktivit na naší škole – je pro naše žáky zcela zdarma, včetně bezplatného zapůjčení hudebních nástrojů a notového materiálu.

Nabídka školy

 • Péče o žáky se speciálními potřebami
 • Muzikoterapie
 • Zraková stimulace
 • Náprava SPU
 • Logopedická péče
 • Ke škole náleží také mateřská škola, internát a školní družina
 • Žáci mohou navštěvovat školní knihovnu
 • Pro děti je k dispozici školní psycholog, výchovný poradce a také metodik prevence sociálně patologických jevů
 • Enviromentální výchova
 • Střední škola nabízí tyto obory:
 • Masér sportovní a rekondiční
 • Obchodní akademie
 • Sociální činnost
 • Rekondiční a sportovní masér
 • Pečovatelské služby
 • Prodavač

Spolupracujeme s

 • ROYAL SEAL s.r.o.
 • Nadačním fondem Českého rozhlasu
 • sbírkou Světluška.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.