Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, příspěvková organizace

Adresa

Jihomoravské náměstí 1295/5, Slatina
627 00 Brno

IČO: 49465571

Kontakty

ŘEDITELKA:
Ing. Jana Balášová

GARANTKA PRAXÍ:
Bc. Olga Keberlová
msjihomor5@volny.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 5, příspěvková organizace:

  • je sídlištní mateřskou školou
  • je 7-třídní s celkovým počtem 193 dětí ve věku od 3 do 7 let
  • uplatňuje Školní vzdělávací program „S dětmi – pro děti“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
  • má moderní vybavení a obě budovy disponují zrekonstruovanými zahradami

Specifikum a jedinečnost školy


MŠ je již řadu let členem asociace „Czech Dalton“, daltonský učební plán je metodický způsob výuky, vycházející ze tří základních principů, a to svobody rozhodování, kooperace a v neposlední řadě samostatnosti práce dětí. MŠ má logopedickou poradnu, kterou navštěvují rodiče s dětmi, které mají poruchu komunikačních dovedností. Navíc se ve všech třídách provádějí v rámci základního výchovně-vzdělávacího bloku pravidelná logopedická cvičení.

MŠ realizuje řadu projektů:

  • je zapsána jako „Technická mateřská škola“
  • pracuje dle pilotního projektu "Angličtina do škol"
  • využívá principů environmentálního vzdělávání, MŠ je zapsána do sítě škol „Mrkvička“
  • vzdělává děti s odlišným mateřským jazykem
  • zajišťuje „edukativně-stimulační skupiny“ pro děti v posledním ročníku mateřské školy. Tyto společné hodiny připravují děti na vstup do základní školy.

Hodnoty

Cílem naší výchovy a vzdělávání je individuální přístup, snažíme se vést děti k samostatnosti a svobodné vůli při rozhodování o každodenních činnostech, ke kooperaci s ostatními dětmi, k sebeuvědomění a jasnému formulování svých požadavků a přání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.