Mateřská škola a základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace

Adresa

Štolcova 301/16
618 00 Brno

další pracoviště:
Marie Hübnerové 1766/1
621 00 Brno

IČO: 62157299

Kontakty

ŘEDITEL:
Mgr. Tomáš Musil

GARANTI PRAXÍ:
Mgr. David Drápela (ZŠ)
drapela@autistickaskola.cz
Terezie Fialová (MŠ)
vedoucims@autistickaskola.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Základní škola se nachází v Brně na ulici Štolcova 16 a vzdělává žáky s autismem. Škola pro žáky s autismem byla otevřena v roce 2003. Od 1. 9. 2019 byla k naší škole přiřazena i MŠ pro žáky s autismem.

V současnosti je ve škole zřízeno 13 tříd, škola má k dispozici dvě budovy, a to na ulici Štolcova 301/16 (Brno – Černovice) a na ulici Marie Hübnerové 1766/1 (Brno – Řečkovice). Speciálně pedagogické centrum (SPC) sídlí v obou budovách. Rodiče mohou také využít školní družinu, kterou vede kvalifikovaný tým vychovatelů. Školní rok začíná v září a končí v červnu. Škola je otevřena žákům od 7:30 do 15:00. Výchovně vzdělávací proces probíhá v blocích, který zajišťují dva plně kvalifikovaní učitelé. Chod ve třídách je podporován také asistenty pedagoga. Naší prioritou je umožnit dětem s autismem maximální rozvoj jejich schopností a dovedností pomocí metodiky strukturovaného učení, která vychází z principů programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children). Metoda strukturovaného učení má tři základní principy:

 • Individuální přístup
 • Strukturalizace
 • Vizualizace

Při rozvoji komunikace již několik let pracujeme metodou komunikace s vizuální podporou (vychází z PECS – Picture Exchange Communication System). Jsme přesvědčeni o tom, že výuka má být startovní čárou k získání tolerance k novému kolektivu, k navazování mezilidských vztahů, k osvojování správných pracovních návyků a dovedností, k větší představě a porozumění situacím, se kterými se naši žáci každý den setkávají. Více na https://autistickaskola.cz/skola/cs/

Nabídka školy

 • V prostorách školy probíhají v odpoledních hodinách kroužky pro děti s autismem – sportovní kroužek, výtvarný či keramický kroužek, ale i hudebně-dramatický kroužek, dopravní kroužek aj.
 • Spolupracujeme také s různými nestátními neziskovými organizacemi, které pro žáky s autismem zajišťují zejména trávení volného času, ale také poskytují osobní asistenty, kteří např. zajišťují transport dětí do školy a ze školy, poskytují hlídání dětí apod.
 • Během školního roku pořádáme společné aktivity pro rodiče s dětmi (vánoční besídka, zahradní slavnost apod.)
 • Jednou až dvakrát do roka jezdíme na týdenní školu v přírodě.
 • K ZŠ patří také mateřská škola

V minulosti se škola účastnila mnoha projektů:

 • Čtu a rozumím
 • Příprava lektorů DVPP v oblasti práce s dětmi a žáky s autismem
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem
 • Odstraňování bariér při vzdělávání žáků s autismem-metodická podpora pedagogů a rodičů
 • Logopedická podpora žáků s autismem – EU peníze školám
 • Zlepšení dostupnosti DVPP v oblasti poruch autistického spektra pomocí e-vzdělávacích aplikací
 • Naše škola dlouhodobě spolupracuje s mnoha organizacemi, mezi nejvýznamnější patří:
 • PROAUT – Spolek pro podporu osob s autismem
 • Centrum podpory lidí s autismem a jejich blízkých Paspoint, z.ú.
 • Človíček z. s.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.