MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o.

Adresa

Jiráskova třída 29
602 00 Brno

PROVOZOVNY:
Jiráskova třída 29, 602 00 Brno
Jaselská 15, 602 00 Brno

IČO: 25331787

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Iveta Fürstová

GARANTKA PRAXÍ:
Bc. Zuzana Kozelská
zuzana.kozelska@skolka.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Soukromá MŠ Mateřídouška funguje od r. 1993, má akreditaci MŠMT a je zařazena v síti škol. Nachází se ve středu Brna. Z důvodu velkého zájmu o naši MŠ byla v r. 2010 zřízena pobočka v ulici Jaselská. Výchovně vzdělávací proces probíhá celkem v 6 třídách, ve 3 z nich pouze v českém jazyce, v ostatních v českém i anglickém jazyce. Obě školy disponují velkou, klidnou zahradou a vládne v nich “rodinná atmosféra”. Rodiče přiváží do našich škol děti z celého Brna i blízkého okolí.

Specifikum a jedinečnost školy

Učitelé připravuje diferencovanou vzdělávací nabídku. Díky nízkým počtům dětí ve třídách uplatňujeme individualizované vzdělávání. Využíváme interaktivní tabule, tablety. Pravidelně probíhá také “předškolní příprava” a “povídání o dětech” (individuálně s rodiči). Spolupracujeme s Mensou ČR. Pro zdokonalení práce učitelů využíváme videoanalýzu nebo vzájemné hospitace.

Hodnoty

Klademe důraz na vzájemný respekt, přátelské prostředí a uplatňování komunikačních dovedností. Vnímáme odlišnosti dětí jako pozitivum nejen vzhledem k tomu, že mnoho dětí k nám přichází z multikulturního prostředí. Respektujeme rodinu a její zvyklosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.