MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o.

Adresa

Jiráskova 29
602 00 Brno

PROVOZOVNY:
Jiráskova třída 29, 602 00 Brno
Jaselská 15, 602 00 Brno

IČO: 25331787

Kontakty

ŘEDITELKA, GARANTKA PRAXÍ:
Bc. Zuzana Kozelská
zuzana.kozelska@skolka.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Soukromá MŠ Mateřídouška funguje od r. 1993, má akreditaci MŠMT a je zařazena v síti škol. Nachází se ve středu Brna. Z důvodu velkého zájmu o naši MŠ byla v r. 2010 zřízena pobočka v ulici Jaselská. Výchovně vzdělávací proces probíhá celkem v 6 třídách, ve 3 z nich pouze v českém jazyce, v ostatních v českém i anglickém jazyce. Obě školy disponují velkou, klidnou zahradou a vládne v nich “rodinná atmosféra”. Rodiče přiváží do našich škol děti z celého Brna i blízkého okolí.

Specifikum a jedinečnost školy

Učitelé připravují diferencovanou vzdělávací nabídku. Ve všech třídách probíhá vzdělávání prostřednictvím tzv. vzdělávacích center, při jejichž přípravě pamatujeme vždy na rozvoj všech inteligencí dle H. Gardnera a zohledňujeme aktuální tematickou část. Díky nízkým počtům dětí ve třídách uplatňujeme individualizované vzdělávání. Pravidelně probíhá "předškolní příprava", využíváme interaktivní tabuli, rodičům je nabízeno "Povídání o dětech" (individuální schůzky). Spolupracujeme s Mensou ČR.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola, ve kterém získala, jako první škola na Moravě, zlaté ocenění.

Hodnoty

  • Klademe důraz na vzájemný respekt, přátelské prostředí, uplatňování komunikačních dovedností. Přistupujeme k dítěti s pochopením a láskou.
  • Vnímáme odlišnosti dětí jako pozitivum, nejen vzhledem k tomu, že mnoho dětí k nám přichází z multikulturního prostředí. Respektujeme rodinu a její zvyklosti.
  • Vytváříme podmínky pro pohodu, zdraví a vzdělávání dětí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.