•  
 

Vedení fakulty

proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy

proděkan pro magisterské studium a záležitosti studentů

proděkan pro výzkum a akademické záležitosti

proděkan pro strategii a internacionalizaci

tajemnice