•  
 
Nabídka zaměstnání na PdF MU

Nabídka zaměstnání MU, PdF

Aktuální volné pracovní pozice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

Odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru českého jazyka a literatury (úvazek 0,8)

Uzávěrka přihlášek:16. 12. 2018
Termín nástupu:01.02.2019

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru českého jazyka a literatury se zaměřením na současný český jazyk a didaktiku českého jazyka (úvazek 0,8 - zástup za rodičovskou dovolenou).


Požadavky:


 • Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru český jazyk a literatura,
 • dokončené doktorské studium v daném oboru (titul Ph.D.),
 • pedagogická praxe ve výuce na vysoké škole,
 • publikační činnost se zaměřením na současný český jazyk nebo didaktiku českého jazyka,
 • účast na vědeckých konferencích s mezinárodním přesahem, případně na zahraničních pobytech,
 • předpoklady pro týmovou práci,
 • aktivní znalost anglického jazyka (min. úroveň B2 - C1).

 


Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 16. 12. 2018 formou  e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/43329Asistent/asistentka nebo odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru matematiky (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:16. 12. 2018
Termín nástupu:01.02.2019

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent/asistentka nebo odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru matematiky se zaměřením na matematiku nebo didaktiku matematiky (úvazek 0,5).


Požadavky:


 • Vysokoškolské vzdělání v oblasti matematiky,
 • pedagogická praxe,
 • potenciál pro vědeckou činnost,
 • aktivní znalost anglického jazyka (min. úroveň B2),
 • potenciál pro mezinárodní odborné/výzkumné aktivity (požadován seznam absolvovaných zahraničních konferencí, stáží, participací na projektech apod.),
 • schopnost vyučovat v českém jazyce.

Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 16.12.2018 formou  e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/43271