•  
 
Nabídka zaměstnání na PdF MU

Nabídka zaměstnání MU, PdF

Aktuální volné pracovní pozice Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity:

Vedoucí Instututu pro výzkum inkluzivního vzdělávání

Uzávěrka přihlášek:23. 9. 2019
Termín nástupu:01.11.2019

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Institutu pro výzkum inkluzivního vzdělávání


Požadavky:


 • akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru,
 • předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací a mezinárodními projekty,
 • odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu,
 • pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,
 • odpovídající pedagogická, publikační a tvůrčí činnost (včetně zahraničních aktivit),
 • pokročilá znalost akademické angličtiny, znalost dalšího jazyka výhodou.

Motivační dopis doložený životopisem včetně tvůrčí a projektové činnosti, doklady o dosaženém vzdělání (bez notářského ověření) a koncepci rozvoje pracoviště pro nadcházející funkční období (pedagogickou, výzkumnou, projektovou, personální a ekonomickou strategii rozvoje pracoviště včetně oblasti rozvoje internacionalizace) zasílejte do 23. 9. 2019 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/49289Vedoucí Katedry ruského jazyka a literatury

Uzávěrka přihlášek:23. 9. 2019
Termín nástupu:01.11.2019

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Katedry ruského jazyka a literatury


Požadavky:


 • akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru,
 • předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací a mezinárodními projekty,
 • odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu,
 • pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,
 • odpovídající pedagogická, publikační a tvůrčí činnost (včetně zahraničních aktivit),
 • pokročilá znalost akademické angličtiny, znalost dalšího jazyka výhodou.

Motivační dopis doložený životopisem včetně tvůrčí a projektové činnosti, doklady o dosaženém vzdělání (bez notářského ověření) a koncepci rozvoje pracoviště pro nadcházející funkční období (pedagogickou, výzkumnou, projektovou, personální a ekonomickou strategii rozvoje pracoviště včetně oblasti rozvoje internacionalizace) zasílejte do 23. 9. 2019 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/49209Vedoucí Katedry primární pedagogiky

Uzávěrka přihlášek:23. 9. 2019
Termín nástupu:01.11.2019

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Katedry primární pedagogiky


Požadavky:


 • akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru,
 • předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací a mezinárodními projekty,
 • odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu,
 • pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,
 • odpovídající pedagogická, publikační a tvůrčí činnost (včetně zahraničních aktivit),
 • pokročilá znalost akademické angličtiny, znalost dalšího jazyka výhodou.

Motivační dopis doložený životopisem včetně tvůrčí a projektové činnosti, doklady o dosaženém vzdělání (bez notářského ověření) a koncepci rozvoje pracoviště pro nadcházející funkční období (pedagogickou, výzkumnou, projektovou, personální a ekonomickou strategii rozvoje pracoviště včetně oblasti rozvoje internacionalizace) zasílejte do 23. 9. 2019 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/49269Asistent/asistentka pro Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky (úvazek 0,5)

Uzávěrka přihlášek:2. 9. 2019
Termín nástupu:01.10.2019

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa asistent/asistentka pro Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky (úvazek 0,5).


Požadavky:


 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu speciální pedagogika,
 • speciálněpedagogická praxe ze škol, školských zařízení, popř. ze zařízení pomáhajících organizací - minimálně 2 roky,
 • zkušenosti s výzkumem v oblasti pedagogických věd,
 • zkušenost z mezinárodní spolupráce (požadován seznam absolvovaných stáží, participací na projektech apod.),
 • specializace psychopedie výhodou,
 • aktivní znalost anglického jazyka (min. úroveň B2 - C1),
 • schopnost vyučovat v českém jazyce; v případě jiného mateřského jazyka doložena certifikátem (úroveň nejméně C1).

Motivační dopis doložený životopisem, doklady o vzdělání (bez notářského ověření) a přehled odborné a publikační činnosti zasílejte do 2. 9. 2019 formou  e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/48989