Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Celostátní konference Fórum kinantropologie 2020: vzdělávání v kinantropologii

Celostátní konference Fórum kinantropologie 2020: vzdělávání v kinantropologii


Pořadatel
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (Pedagogická fakulta)
Odpovědnost
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.