Třicet let svobody – konference s účastníky sametové revoluce

Katedra historie ve spolupráci s Katedrou občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

pořádají konferenci
u příležitosti 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE

TŘICET LET SVOBODY
aneb
DEMOKRACIE NENÍ SAMOZŘEJMOST


Konference se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše

Program:
  • zahájení doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty MU
  • Stručné příspěvky a proslovy hostů (cca 15 min) autentických účastníků sametové revoluce
  • následně panelová diskuse

Účast přislíbili:
Otakar Černý, Ivan Gabal, Martin Mejstřík, Petr Oslzlý,
Petr Pithart, Jan Potměšil, Karel Schwarzenberg, Jan Sokol

V PONDĚLÍ 18. LISTOPADU 2019,
OD 14 HODIN V UČEBNĚ Č. 50, POŘÍČÍ 9, BRNO

Účast na akci je zdarma, je však nutné se registrovat, z důvodu omezené kapacity sálu. Studenti a zaměstnanci PdF MU mohou registraci provést do 10. 11. Poté budou nevyužitá místa nabídnuta dalším zájemcům. Registrovat se na konferenci je možné zde: https://is.muni.cz/go/30let

Pro účastníky akce je vyhlášeno děkanské volno.
Pořadatel
Pedagogická fakulta
Odpovědnost
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Mgr. Jan Šplíchal
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://is.muni.cz/obchod/fakulta/ped/konf/tricet_let_svobody_aneb_demokracie_neni_samozrejmost/
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/094/840/630/94840630/30let-SVOBODY_pozvanka-71119.pdf