Víkend otevřených zahrad - Botanická zahrada Kejbaly

Botanická zahrada Kejbaly - Modelová školní zahrada PdF MU se zúčastní Víkendu otevřených zahrad.

Otevřeno během víkendu otevřených zahrad:

sobota (08.06.2024): 12:00 - 17:00
neděle (09.06.2024): 10:00 - 15:00

Vstupné dobrovolné

Dopravní spojení:

MHD - Nemocnice Bohunice (Campus) a dále pěšky

Další informace:

  • vstup se psem
  • vhodné s dětmi
  • WC

Popis

Modelová školní zahrada Pedagogické fakulty MU se nachází v těsné blízkosti kampusu Masarykovy univerzity. Podoba, a především péče o zahradu vychází z konceptu přírodních klimatických zahrad. Od léta 2023 jsme certifikovanou Ukázkovou přírodní zahradou. Hlavní zásadou přírodních zahrad je zákaz využívání pesticidů, umělých hnojiv a rašeliny, a naopak využívání nejrůznějších biologických principů podporujících udržitelnost a druhovou rozmanitost. Ke zvýšení biodiverzity naší zahrady slouží například dvě zahradní jezírka, prvky jako jsou ještěrkovník, plazník, hmyzí hotel, bylinková spirála, ale také biologický materiál ponechaný v okrajových částech zahrady na hromadách. Principy udržitelnosti pak představují různé technologie zavlažování či nakládání s bioodpadem. V zahradě probíhá pravidelná i mimořádná výuka studentů pedagogické fakulty zaměřená na problematiku přírodovědného vzdělávání v prostředí školní zahrady (garden based learning). Studenti se zde především prakticky seznamují s principy činnostního a zkušenostního učení v souvislosti s tématy jako je environmentální senzitivizace, poznávání živých organismů, pěstování kulturních rostlin, ochrana přírody, principy udržitelnosti na individuální a komunitní úrovni, ale také aranžování a floristika. Zahrada se pravidelně otevírá žákům okolních základních škol, kterým se věnují studenti učitelských oborů v rámci mimořádných praxí.

Doprovodný program

Vzhledem k zaměření zahrady jsme připravili aktivity pro děti (1. stupně ZŠ) zaměřené na poznávání rostlin a živočichů žijících v zahradě. Komentované prohlídky pro děti i dospělé, začátek vždy 15 minut po celé hodině.


Odpovědnost
Mgr. Iva Frýzová
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.vikendotevrenychzahrad.cz/botanicka-zahrada-kejbaly-modelova-skolni-zahrada-pdf-mu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.