Doktorandské štúdium v európskom kontexte: trendy a perspektívy

Dne 18. 4. 2024 v čase od 12:00 do 13:30 se bude konat přednáška ředitelky Univerzitného centra pre medzinárodné projekty prof. PhDr. Alexandry Bitušíkové, PhD. z Filozofické fakulty, Univerzity Mateje Bela v Banskej Bystrici. 


prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

Ředitelka Univerzitného centra pre medzinárodné projekty, Filozofická fakulta, Univerzita Mateje Bela v Banskej Bystrici


Doktorandské štúdium v európskom kontexte: trendy a perspektívy

Prednáška reflektuje vývoj a najnovšie trendy vo vývoji doktorandského štúdia v Európe (v širšej globálnej perspektíve). Zameriava sa na zmeny v doktorandskom štúdiu, ku ktorým došlo v posledných dvoch dekádach v dôsledku nadnárodných aktivít a globálnych výziev (napr. Bolonský proces, rozšírenie EÚ, globálne výzvy vrátane SDGs - Sustainable Development Goals, pandémia, vojna). Zdôrazňuje prejavy zmien v doktorandskom štúdiu, ako napr. zmeny štruktúr (doktorandské školy), dôraz na nové zručnosti, rastúcu dôležitosť vedeckej integrity, otázka AI či význam profesionálneho rastu školiteľov. Súčasťou prednášky sú aj návrhy pre zlepšenie organizácie doktorandského štúdia v lokálnom prostredí.


Forma konání: prezenčně v místnosti 79 (PdF MU, Poříčí 31a, CVIDOS, 5. patro) 


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

Přihlášení na workshop


Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY


Pořadatel
Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí (Pedagogická fakulta)
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ped.muni.cz/student/doktorske-studium/clanky/doktorandske-studium-v-europskom-kontexte-trendy-a-perspektivy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.