Diskusní setkání na téma Jazyk jako jazyk další

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU pořádá diskusní setkání na téma Jazyk jako jazyk dalšíkteré proběhne ve čtvrtek 11. 4. 2024 od 11.00 do 13.00 v RUVu. 

Vzájemné sdílení napříč katedrami, které bude blíže specifikovat výuku jazyka jako jazyka cizího/druhého, je realizováno v rámci projektu Otevřená výzva 3: Rozvoj komunikačních kompetencí v jazykově heterogenních třídách.

Marcela Poučová (Katedra francouzského jazyka a literatury)

Jazyk jako jazyk další pro žáky i pro učitele

Většina českých učitelů zatím uvažovala o výuce cizího jazyka v kontextu výuky v jazykově homogenní třídě. Jazykově heterogenní třída do českého školního prostoru vstoupila naplno před dvěma roky a je tudíž spojena s mnoha otázkami. Heterogenita třídy při výuce jazyků může mít ale různé podoby. Pokusme se na ně společně nahlédnout.

Anastasija Sokolová (Katedra ruského jazyka a literatury)

Slovotvorba jako možnost rozvíjení slovní zásoby ve výuce dalšího / druhého cizího jazyka (na příkladu dvojice ČJ – RJ a naopak)

Příspěvek bude věnován zařazení slovotvorby do výuky RJ a ČJ jako dalšího jazyka. Bude provedena analýza vybraných učebnic se zaměřením na slovotvorná cvičení a procesy.

Světlana Hanušová (Katedra anglického jazyka a literatury)

Co nám k výuce cizích jazyků (ne)říkají teorie osvojování jazyka?

Prezentace se zaměří na ta zjištění teorií osvojování cizího jazyka, které mají potenciál inspirovat praxi ve výuce cizího jazyka. Zároveň poukáže na limity přenositelnosti těchto teorií do praxe. 

Miroslav Janík (Institut výzkumu školního vzdělávání)

Translanguaging jako výzva pro učitele při práci v jazykově heterogenní třídě

V příspěvku bude představen koncept translanguaging jako pedagogického přístupu k práci v jazykově heterogenní třídě. Budou představeny některé silné a slabé stránky translanguagingu a vybrané (empiricky zachycené) zkušenosti z výuky různých předmětů. 

Eva Minaříková (Institut výzkumu školního vzdělávání)

Konstrukční výzkum (nejen) v oblasti cizích jazyků

Konstrukční výzkum je užitečným pomocníkem při vývoji materiálů nejen pro výuku cizích jazyků. Prezentace představí jeho možnosti pro výzkum akademiků i studentů.

Setkání je určeno pro studenty, akademické pracovníky MU a učitele z praxe.

Všichni jsou srdečně zváni.


Pořadatel
Katedra českého jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Odpovědnost
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.