Vyhlášení voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty MU pro funkční období 2024–2027

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

milé studentky a studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

v souvislosti s blížícím se koncem volebního období Akademického senátu PdF MU a v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Pedagogické fakulty MU tímto vyhlašuji volby do obou komor Akademického senátu PdF MU pro volební období od 23. 5. 2024 do 22. 5. 2027 a stanovuji následující harmonogram:

  • 12. 2. 2024: oficiální vyhlášení voleb prostřednictvím webových stránek PdF MU, Informačního sytému MU a emailem.
  • 4. 3. – 18. 3. 2024 do 12 hodin: podávání návrhů na kandidáty Volební komisi AS PdF. Návrh na kandidaturu je možno podat e-mailem pověřeným členům volební komise, a to návrhy do Komory akademických pracovníků AS PdF MU PhDr. Mgr. Erice Vonkové (1635@mail.muni.cz), návrhy do Studentské komory AS PdF MU Jonáši Peterkovi (523268@mail.muni.cz). V obou případech musí kandidatura obsahovat náležitosti dané Volebním řádem AS PdF MU;
  • 22. 3. 2024: zveřejnění kandidátek a kandidátů do voleb a jejich volebních programů; kandidáti a kandidátky do obou komor AS PdF MU budou mít možnost dle svého uvážení zveřejnit své medailonky, volební programy apod. na webových stránkách Pedagogické fakulty MU. Zde budou k dispozici členům akademické obce v den zveřejnění kandidátek. V IS bude zřízeno diskuzní fórum, kde bude fakultní veřejnost moci pokládat dotazy kandidátům a kandidátkám;
  • 2. 4. – 8. 4. 2024: elektronické hlasování v aplikaci E-volby Informačního systému MU;
  • 10. 4. 2024: oficiální vyhlášení výsledků voleb na webu fakulty a hromadným emailem s odkazem na výsledky voleb.

V souladu s Volebním řádem AS PdF MU volby organizuje a řídí Volební komise AS PdF MU. Ta pracuje ve složení: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (předseda), PhDr. Mgr. Erika Vonková, PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Radka Janošková a Jonáš Peterka. Volební komise bude postupně zveřejňovat další technické detaily ohledně voleb, potřebné náležitosti, a bude fakultní veřejnost informovat o průběhu a pravidlech volební kampaně i výsledcích voleb.

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, věřím, že využijete tuto příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat směřování naší fakulty ať již vlastní kandidaturou, nebo uvážlivou volbou svých zástupců v nejvyšším zastupitelském orgánu fakultní akademické samosprávy.


V Brně dne 12. 2. 2024

doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

předseda AS PdF MU


Odpovědnost
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.