Komentovaná prohlídka výstavy: Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy Kriticky ohrožené jevy našich nářečí.

Komentovaná prohlídka proběhne ve čtvrtek 22. února 2024 v Galerii RUV, Poříčí 9 od 14:00 hodin.

Výstava se opírá o moderní audiovizuální a interaktivní prvky, jež zprostředkovávají unikátní (a mnohdy jediné) záznamy nezřídka již zaniklých nebo velmi vzácných nářečních jevů. Čelné místo mezi exponáty zaujímají mapy, a to nejen mapy nejohroženějších nářečních jevů, ale i jevů stále živých. Interaktivní prvky výstavy jsou dostupné prostřednictvím QR kódů, které naleznete na samostatném panelu v RUVu.

Pořadatel
Ústav pro jazyk český AV ČR
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ped.muni.cz/aktuality/komentovana-prohlidka-vystavy-kriticky-ohrozene-jevy-nasich-nareci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.