Výstava: Kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Výstava představuje výzkum nářečních jevů a zpřístupňuje jazykové dědictví veřejnosti, školám všech stupňů, zájemcům o český jazyk, folklor a historii, kronikářům apod.

Výstava se opírá o moderní audiovizuální a interaktivní prvky, jež zprostředkovávají unikátní (a mnohdy jediné) záznamy nezřídka již zaniklých nebo velmi vzácných nářečních jevů. Čelné místo mezi exponáty zaujímají mapy, a to nejen mapy nejohroženějších nářečních jevů, ale i jevů stále živých. Interaktivní prvky výstavy jsou dostupné prostřednictvím QR kódů, které naleznete na samostatném panelu v RUVu.

Výstava probíhá od 18. 1. do 22. 2. 2024 v Galerii RUV na Pedagogické fakultě MU, Poříčí 9.

Výstava vznikla na základě řešení  projektu č. DG20P02OVV029 „Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit“, poskytovatel podpory Ministerstvo kultury, Program NAKI II, řešitelé: Ústav pro jazyk český AV ČR a Univerzita Palackého v Olomouci.Pořadatel
Akademie věd České republiky
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ceskanareci.cz/vystavy/o-vystave/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.