Seminář: Alena Mizerová - Jak uspět u nakladatele

PhDr. Alena Mizerová

Munipress MU


Jak uspět u nakladatele

Proč je pro autora výhodnější publikovat u nakladatele a nevydávat si knihy sám? Co nakladatel uvítá při prvním setkání s autorem? Co by měl autor o nakladateli znát dopředu? Co vyžaduje nakladatel a co by měl požadovat autor? Nahlédnutí za oponu uzavírání licenčních smluv. Příklady z praxe Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity. Představení vědeckých a populárně-naučných edičních řad. Ukázky bestselerů.


Forma konání: Seminář se uskuteční v prezenční formě (PdF MU, budova, CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79). Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.

S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NA SEMINÁŘ ZDE

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny ze specifického výzkumu MUNI/B/1316/2022.


Odpovědnost
Mgr. Jana Veličková, Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://muni.cz/go/dbfd60

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.