Pozvánka: Tenth Brno Conference on Linguistics Studies in English

Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity  s potěšením oznamuje konání Tenth Brno Conference on Linguistics Studies in English, která se uskuteční 4. a 5. září 2023 v Brně.


Termín konání: 4.-5. září 2023


Desátá brněnská konference se zaměří na studium angličtiny jako mnohostranného, mnohorozměrného a proměnlivého fenoménu. Aspekty jazyka, jako je forma, struktura, význam, funkce a kontext, spolupracují při plnění komunikačních potřeb lidí a sdělení. Použité médium, publikum a kultura dotvářejí parametry komunikační situace. Spojování různých perspektiv a využívání nástrojů charakteristických pro různé lingvistické disciplíny chápeme jako nezbytnou podmínku současného lingvistického výzkumu.

Vítáme zejména přednášky a postery s následujícím zaměřením:

  • korpusová analýza diskurzu anglického jazyka
  • mezikulturní a mezijazykový výzkum
  • studium multimediálních žánrů a nových trendů v komunikaci
  • pragmatika diskurzu anglického jazyka
  • specializované diskurzy
  • angličtina jako globální/mezinárodní jazyk
  • mysl, poznávání a jazyk

Konferenční poplatek činí 90 € (2200 Kč) a zahrnuje konferenční materiály, občerstvení a případnou publikaci.

Konferenčním jazykem je angličtina.

Pokud se chcete konference zúčastnit, vyplňte prosím online registrační formulář na webových stránkách do 15. května 2023. Pokud chcete prezentovat přednášku nebo poster, uveďte v registračním formuláři jejich název a připojte abstrakt o rozsahu 200-250 slov, v němž uvedete rozsah výzkumu a použité metody a údaje. Účastníci budou o přijetí vyrozuměni do 15. června 2023.


Pořadatel
Katedra anglického jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://bclse.ped.muni.cz/call-for-papers

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.