Oslavy Dne učitelek a učitelů na Pedagogické fakultě MU

Datum: 29. 3. 2023
Čas: od 15:00 do 17:00 hodin 
Místo konání: Učebna č. 1, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7 Brno

Program oslav:

1. Úvodní slovo děkanky fakulty doc. Simony Koryčánkové

2. Přednáška profesorky Judity Kučerové na téma Lidové balady v kontextu hudební tradice 

Balady tvoří na českém území, zvláště na jihovýchodní a východní Moravě, výraznou část hudebněfolklorního dědictví. V původním prostředí upoutávaly interprety a posluchače především svým obsahem, dramatickým vývojem konfliktních situací a etickými momenty. Těmito atributy a možnostmi esteticko-etické reflexe přitahovaly rovněž tvůrčí umělce (literáty, výtvarníky, hudební skladatele), kteří nacházeli v baladickém repertoáru významný zdroj inspirací. Cílem prezentace je poukázat na sílu baladického fondu v autochtonní i stylizované podobě (na příkladu vybraných balad a jejich paralel v artificiální hudbě) a možnosti jeho využití v hudebněpedagogické praxi. A to navzdory současným globalizačním tendencím ve společnosti a multiplicitě kulturních projevů.

3. Koncert Katedry hudební výchovy PdF MU

1. Leoš Janáček: Na horách, na dolách (26 lidových balad, č. 20)

Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních – Nejistota, Pomluva, Hájný

Kateřina Naučová, Vladimír Richter – zpěv, Petr Hala – klavír

2. Lidová balada Putovali hudci

Eduard Tomaštík, Michal Procházka – cimbál, Michaela Šilhavíková – zpěv

3. Pat Metheny: Heat of the day (arr. E. Tomaštík)

Jakub Šíbl, Michal Procházka – cimbál

4. Leoš Janáček - Láska opravdivá

Bedřich Smetana: Tři ženské sbory – Má hvězda, Západ slunce, Přiletěly vlaštovičky

František Lýsek: Komáři se ženili, Měla jsem holoubka, Dolina, dolina, Nestískaj mi,

šohaj, ručku

Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU – sbormistr František Ostrý


Po dobu konání akce je vyhlášeno děkanské volno (tj. od 15:00 hodin do konce dne)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.