Pozvánka na 6. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2021/2022

Datum: 12. 4. 2022
Čas: od 18:00
Místo: MS Teams

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání
2. Schválení zápisu z 5. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2021/2022
3. Schválení Podmínek a kritérií přijetí ke studiu v bakalářských, magisterských (pětiletých) a navazujících magisterských studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity platná pro akademický rok 2022/2023 pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.

Jelikož jsou ze zákona zasedání akademických senátů veřejná, bude-li chtít někdo kromě členů AS PdF MU a zvaných hostů vystoupit, musí se ozvat předsedovi AS PdF MU nejpozději do 10. 4. 2022 na e-mail adam@ped.muni.cz, aby mu mohl být přístup zajištěn. Informace o způsobu přístupu pro pozorovatele zasedání z řad veřejnosti bude 11. 4. 2022 uvedena na webových stránkách AS PdF MU (https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat).


Pořadatel
Pedagogická fakulta
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.facebook.com/aspdfmu
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/125/556/204/125556204/Pozvanka_na_6._zasedani_AS_PdF_MU_v_akad._roce_2021-2022__12._4._2022_.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.