Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Jak se stát účastníkem celoživotního vzdělávání?

 • 1. Vyberte si, co chcete studovat:

  • Prohlédněte si nabídku oborů, které plánujeme otevřít v následujícím akademickém roce.
  • Pozorně si u oborů prostudujte podmínky pro přijetí ke studiu a zejména požadované materiály.
  • Pokud si nevíte rady nebo si nejste jistí, zda splňujete podmínky pro přijetí, neváhejte se na nás obrátit e-mailem či telefonicky.

  Nabídka oborů Kontakty

 • 2. Založte a podejte si e-přihlášku:

  • Termín založení a podání přihlášky je od 1. 3. do 15. 9. 2020.
 • 3. Manipulační poplatek za přijímací řízení 2020/2021:

  • Objednejte si v e-přihlášce manipulační poplatek ve výši 600 Kč a proveďte jeho úhradu.
 • 4. Odešlete poštou požadované dokumenty:

  • Po založení e-přihlášky si vytiskněte průvodku (tu naleznete v záložce STUDIUM, ZKOUŠKY A DOKUMENTY (UPRAVIT), klikněte na slovo UPRAVIT, objeví se text se zvýrazněným slovem PRŮVODKA).
  • Průvodku spolu s ostatními požadovanými materiály (podle informací u jednotlivých oborů) odešlete na adresu Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.
 • 5. E-přihlášku jste podali, materiály odeslali, co teď?

  • Kontrolujte si e-přihlášku, zda jsme vám ji elektronicky potvrdili.
  • Pokud jste splnili body 2, 3, 4, a během 14 dnů vám nebyla e-přihláška potvrzena, neváhejte nás kontaktovat.

  Podívejte se do své e-přihlášky

 • 6. Zájemci o program „Anglický jazyk“ se připravují na přijímací zkoušky:

  • Ve dnech 18. - 19. 9. 2020 se budou konat pro zájemce o obory „Anglický jazyk“ přijímací zkoušky v podobě on-line písemného testu.
  • Výsledek oborového testu vám nahrajeme do e-přihlášky, nelze ho sdělit telefonicky či e-mailem.

  Starší oborové testy

 • 7. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:

  • V termínu od 16. 9. do 22. 9. 2020 budou zasedat jednotlivé přijímací komise a rozhodovat, které obory budou otevřeny a kteří zájemci o programy celoživotního vzdělávání budou přijati. Obratem budeme všechny zájemce informovat, zda byli či nebyli přijati.
 • 8. Přijat do programu celoživotního vzdělávání:

  • Pokud jste byli přijati do programu celoživotního vzdělávání, nahrajeme vám do vaší e-přihlášky pozvánku k zápisu do 1. semestru (zápis se koná zpravidla 3. nebo 4. sobotu v září). Účastníkem celoživotního vzdělávání se stáváte až zápisem do programu celoživotního vzdělávání.