Základní školní lyžování

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na získání praktických a teoretických poznatků, potřebných pro správné sjíždění a zatáčení na lyžích.
Rozsah kurzu je 7 dnů, z toho 1. den je vyhrazen pro příjezd a organizační a teoretické požadavky, 7. den pro odjezd a dopolední možnost oprav praktických ukázek (změna programu dle aktuálního počasí vyhrazena).

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (studenty i učitele) mateřských škol, základních škol (1. i 2. stupeň) a středních škol.

Profil absolventa:
Instruktor kurzu Základní školního lyžování dovede využívat teoretické poznatky a spojovat je s praktickými dovednostmi tak, že zvládne vedení družstva na zimních výcvikových kurzech základních a středních škol. Úspěšný absolvent bude schopen vést družstvo během vyučovacího procesu sjezdového a běžeckého lyžování, připravit vhodnou trasu pro celodenní výlet na běžeckých lyžích. Dále bude schopen zimní výcvikový kurz připravit a řídit jeho průběh. Potvrzením úspěšného splnění požadavků je vystavení licence Základní školní lyžování.

 • Garant kurzu: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D. (vrbas@ped.muni.cz)
 • Lektor kurzu: Mgr. Marek Trávníček, Mgr. Petr Vlček, Ph.D., Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
 • Délka kurzu: sedmidenní kurz
  1. den - příjezd do Herlíkovic 
  1. - 7. den - teorie a praxe výuky sjíždění a zatáčení a běhu na lyžích
  7. den - ukončení a odjezd
  (změna programu vyhrazena)
 • Termín konání kurzu: 7. - 13. 1. 2018
 • Obsahový plán kurzu: 
  Teoretická část – 14 hod

  Zásady první pomoci - 1 hod
  Lyžařská výzbroj a výstroj a technologie - 2 hod
  Historie lyžování - 1 hod
  Technika a metodika sjíždění a zatáčení - 4 hod
  Technika a metodika běhu na lyžích - 2 hod
  Didaktika lyžování - 3 hod
  Zkoušky - teorie - 1 hod
  Praktická část
  Technika a metodika sjíždění a zatáčení - 26 hod
  Technika a metodika běhu na lyžích - 10 hod
  Zkoušky praxe (metodické výstupy, sjezd, běh).
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: 
  Teoretická část
  Písemný test sestavený z 20 otázek. Pro splnění je třeba 15 správných odpovědí, rozbor videa, vedení lyžařského deníku (hodnocení a zpětná vazba).
  Hodnocení prospěl (a)/neprospěl (a)
  Praktická část 
  Sjezdové lyžování: oblouk v pluhu, oblouk z přívratu vyšší lyží, základní paralelní oblouk nebo carvingový oblouk, metodický výstup.
  Běžecké lyžování: střídavý běh dvoudobý, soupažný běh jednodobý.
  Hodnocení prospěl(a)/ neprospěl(a). 
  (změna programu vyhrazena podle aktuálních podmínek).
  Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Pokud splní požadavky, obdrží také licenci Základní školní lyžování. 
 • Kontrola kurzu: Kontrola vzdělávání probíhá v souladu s příslušnými vnitřními předpisy fakulty. Na úrovni MŠMT provádí kontrolu Interski Česká republika - sdružení pro výuku lyžování v rámci akreditace DVPP.
 • Cena kurzu: přihlašovací poplatek 1500,- Kč + cena za ubytování, stravu, dopravu, skipas ve výši cca 5000,- Kč (bude se hradit zvlášť na místě kurzu)
 • Termín podání přihlášky: do 23. 12. 2017 (přihlášení probíhá provedením objednávky kurzu přes Obchodní centruma zaplacením poplatku 1500,- Kč)
 • Počet uchazečů: min. 11, max. 33 (pořadí je určeno podle platby v Obchodním centru)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (MSMT-25236/2016/1-749). 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.