Rozvoj jazykových dovedností prostřednictvím francouzských písní

Charakteristika programu:
V průběhu semináře se účastníci postupně seznámí se základními možnostmi využití písní, jak tradičních, tak i ze současné tvorby, v hodinách francouzského jazyka. Získají též náměty na navazující aktivity, které přispívají k rozvoji ústního projevu a komunikační kompetence.

Požadované předpoklady uchazeče:
Cílovou skupinou jsou učitelé francouzského jazyka základních (druhého stupně) škol, středních škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky (nutnost doložit prostou kopii VŠ mgr. diplomu).

Profil absolventa:
Absolventi se seznámí s možnostmi využití písní v hodinách francouzského jazyka jako motivačního prvku, prostředku pro zlepšení řečových dovedností a výslovnosti, jak využít písně coby doplňku nebo integrální součásti výuky a jak popřípadě rozvíjet mezioborové vztahy.

 • Garant kurzu: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
 • Délka kurzu: prezenční – jednodenní praktický workshop, celkem 5 vyučovacích hodin po dobu jednoho dne rozdělených do 3 bloků: 1. blok – 15.00-16.30, přestávka 10 minut, 2. blok – 16.40-18.10, přestávka 10 minut, 3. blok – 18.20-19.05
 • Termín konání kurzu: 24. 9. 2018
 • Obsahový plán kurzu: 
  1. blok (2 hodiny):
  - nácvik správné výslovnosti
  • po poslechu celé písně následný nácvik správné výslovnosti jednotlivých slov textu písně s výkladem pravidel a souvislostí mezi pravopisem a výslovností.
  - procvičování slovní zásoby
  • práce s mezerami v textu písně se zaměřením na doplňování základní slovní zásoby, u které se předpokládá její předchozí znalost;
  • osvojení si nové, méně běžné, slovní zásoby z textu písně a její následná identifikace při poslechu    textu písně;
  • účastníci si dané aktivity nejen vyzkoušejí, ale seznámí se i se zásadami tvorby cvičení výše uvedených typů.
  2. blok (2 hodiny):
  - nácvik poslechu s porozuměním
  • změněné výrazy oproti originálu jsou při poslechu opraveny;
  • výběr z možností – jedna z navržených možností odpovídá výrazu v originálu;
  • sestavení správného pořadí jednotlivých strof textu písně (práce ve dvojicích či individuálně).
  - rozvoj mluveného projevu
  • interpretace textů písní (účastníci vlastními slovy popisují téma písně);
  • následné diskuse (mnohé texty na aktuální politicko-společenské dění jsou vhodné k diskuzi).
  3. blok (1 hodina):
  - mezioborové vztahy - kultura a reálie
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah vzdělávacího kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 600 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po e-mailové domluvě (schejbalova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: do 23. 9. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU - prostou kopii VŠ mgr. diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 23. 9. 2018)
 • Počet uchazečů: min. 8, max. 20
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-34813/2017-1-125). 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.