Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Závěrečné zkoušky celoživotního vzdělávání

Jak se současná situace dotýká závěrečných zkoušek celoživotního vzdělávání? 

30. 3. 2020

Vzhledem k současné situaci se ruší termíny závěrečných zkoušek pro obory DPS Vychovatelství, DPS Pedagog volného času a Učitelství matematiky pro SŠ v dubnu/květnu 2020. O nových termínech závěrečných zkoušek budou účastníci informováni e-mailem. Nové termíny budou zveřejněny na webových stránkách https://www.ped.muni.cz/czv/pro-ucastniky-czv/zaverecne-zkousky. Podané přihlášky k závěrečným zkouškám těchto oborů v termínech v dubnu/květnu 2020 budou stornovány. Na nové termíny závěrečných zkoušek je nutné si podat novou přihlášku.

Termíny závěrečných zkoušek pro ostatní obory zůstávají prozatím v platnosti. O případných změnách budete včas informováni. Termíny jsou zveřejněny v rozpisech na https://www.ped.muni.cz/czv/pro-ucastniky-czv/zaverecne-zkousky. V rozpisech najdete informace o termínu a místu konání závěrečných zkoušek, složení komisí a také informace o termínech pro odevzdání přihlášky k závěrečné zkoušce, splnění všech zapsaných předmětů, příp. i termín pro nahrání závěrečné práce do archivu závěrečné práce.  

Mgr. Simona Kubíčková

Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání

Více článků

Přehled všech článků