Zahájeno přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání

Vedle přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů a do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022 bylo zahájeno na Pedagogické fakultě MU i přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání.

1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 bylo spuštěno přihlašování do programů celoživotního vzdělávání.

Pro akademický rok 2021/2022 je v nabídce 50 oborů, jejichž absolvováním získají účastníci pedagogickou kvalifikaci nebo si rozšíří již získanou učitelskou kvalifikaci. 

Přihlášky jsou elektronické a bude možné je podávat do 31. 8. 2021 s výjimkou oborů zaměřených na anglický jazyk a matematiku. Do oborů zaměřených na anglický jazyk a matematiku bude možné podávat přihlášku jen do 31. 7. 2021.

Nabídku oborů najde zájemce zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.