Vyhlašujeme mimořádné přijímací řízení do programu celoživotního vzdělávání pro semestr jaro 2021

2. 11. 2020

Pro semestr jaro 2021 nabízíme možnost přihlásit se do 1-semestrového oboru celoživotního vzdělávání Asistent pedagoga. Elektronickou přihlášku bude možné založit a podat od 1. 11. do 31. 12. 2020

Obor je zakončen závěrečnou zkouškou z předmětů pedagogika, psychologie, reflexe pedagogické praxe a obhajoby závěrečné práce.

Absolvent oboru získá odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga. Asistent pedagoga může vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace, dále může vykonávat přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Informace o přijímacím řízení jsou zveřejněné zde

Máte-li zájem, neváhejte a přihlaste se. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.