Rozšíření nabídky oborů celoživotního vzdělávání na akademický rok 2021/2022

Od 13. 4. 2021 je v nabídce celoživotního vzdělávání na semestr podzim 2021 akademického roku 2021/2022 na MŠMT nově akreditovaný obor Studium pro asistenty pedagoga. Jedná se o obor navazující na obor Asistent pedagoga, který několik let úspěšně nabízela PdF MU v rámci celoživotního vzdělávání.

13. 4. 2021

Absolvent oboru získá odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvováním oboru získá poznatky z oblasti pedagogických a psychologických disciplín, aby mohli pochopit strukturu zvláštnosti dětské osobnosti a podle toho zaměřit své výchovné a vzdělávací úsilí. 

Jedná se o obor trvající 1 semestr. Cena za semestr je 6 700 korun. Přihlášku je možné podávat až do 31. 8. 2021. Podmínkou pro přihlášení je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Přihláška je elektronická a je možné ji podat zde


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.