Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Posunutí termínu podání přihlášky do programu celoživotního vzdělávání na akademický rok 2020/2021

Vedení Pedagogické fakulty MU rozhodlo o posunutí termínu podání přihlášky do programu celoživotního vzdělávání.

24. 4. 2020

Vedení Pedagogické fakulty MU rozhodlo o posunutí termínu pro podání přihlášky do programu celoživotního vzdělávání na akademický rok 2020/2021. Přihlášky bude možné nově podávat až do 15. 9. 2020. Výjimku tvoří obory zaměřené na matematiku a anglický jazyk. U nich zůstává zachován termín 31. 7. 2020. 

Aktuální nabídku oborů celoživotního vzdělávání najdete zde

Centrum celoživotního vzdělávání

Více článků

Přehled všech článků