Kurzy celoživotního vzdělávání v semestru jaro 2021

Také v semestru jaro 2021 nabízí Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU kurzy určené především pro pedagogické pracovníky. Některé z nabízených kurzů jsou určené i pro širokou veřejnost. Kurzy se budou konat on-line formou a to z důvodu současné epidemické situace a uzavření budov PdF MU pro všechny, kdo nejsou zaměstnanci MU. Výjimkou jsou kurzy Keramika a Vodní turistika, které budou probíhat kontaktně. 

15. 4. 2021

V nabídce najdete kurzy, které úspěšně nabízíme již několik let, a to HOBIT – Hodina biologie pro život, Formativní hodnocení podporující učení žáků, Vodní turistika a Keramika. Pokud máte zájem, neváhejte se na některý z nich přihlásit.

Kurz HOBIT – Hodina biologie pro život je určen pro učitele 2. stupně ZŠ a 1. stupně víceletých gymnázií (prima-kvarta) s aprobací výchova ke zdraví, přírodopis nebo biologie. Srozumitelnou formou nabídne informace o cévní mozkové příhodě a infarktu myokardu s důrazem na schopnost tyto stavy rozpoznat a adekvátně na příznaky zareagovat. Vysvětlí, proč je důležité vzdělávat děti o těchto onemocněních, jaká je jejich role v poskytování první pomoci a jakou má toto vzdělávání tradici. Připraví učitele na provedení e-learningové hodiny, na práci s doplňkovými edukačními materiály a vysvětlí jejich roli v procesu vzdělávání. Kurz je akreditován na MŠMT. Pokud nesplňujete podmínky pro přihlášení a máte o tento kurz zájem, můžete se přihlásit na kurz HOBIT – Hodina biologie pro život, který není na MŠMT akreditován. Podmínkou pro přihlášení na kurz je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. 

Pro učitele 1. a 2. stupně základní školy se zájmem o formativní hodnocení je určen kurz Formativní hodnocení podporující učení žáků. Kurz se bude věnovat aktuálnímu tématu zavádění formativního hodnocení ve výuce, které významně podporuje učení žáků a kvalitu výuky. Jeho cílem bude upozornit na využívání různých typů a forem hodnocení žáků a ukázat jejich použití v praxi, aby se hodnocení stalo nejen prostředkem, ale také cílem učení žáků. 

Na kurz Vodní turistika se mohou přihlásit studenti a studentky učitelství pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ a také učitelé a učitelky v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ. Účastníci kurzu získají praktické i teoretické znalosti a dovednosti potřebné pro uplatnění vodní turistiky v pedagogické praxi.

Ti, kteří se chtějí naučit základům keramických technik a technologií, se mohou přihlásit na kurz Keramika. Účastníci kurzu získají praktické i teoretické znalostí v oboru keramika z oblasti designu i volného umění, které jsou využitelné pro pedagogickou praxi, další výtvarné vzdělávání, ale i pro volnočasové aktivity.

Informace o všech kurzech najdete zde

Těšíme se na Vás.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.